dijous, 29 de novembre del 2018

La Intersindical-CSC destaquem la importància de les vagues del sector públic en termes laborals però també en la lluita per a la recuperació d’uns serveis públics de qualitat


La Intersindical-CSC ha participat aquest matí a la manifestació unitària que diversos sindicats han convocat com a activitat central de les diverses vagues que han afectat als serveis públics. Des de la Intersindical-CSC es posa de manifesta que totes aquestes vagues són, principalment per recuperar la qualitat dels serveis públics que es va perdre durant les retallades en els anys de crisi i que no s’han recuperat i també per recuperar els drets laborals i retributius del personal públic que va ser el primer en patir les retallades i encara no ha recuperat la totalitat dels drets.

Carles Sastre, secretari general de la Intersindical-CSC ha volgut destacar, en relació a les diverses vagues que s’han dut a terme durant aquesta setmana en diversos serveis públics, que “aquestes vagues demostren que estem en un punt d’inflexió. Òbviament que hi ha reivindicacions salarials, però el més important son les condicions de treball i la defensa dels serveis públics. No s’entén que mentre se’ns diu que les grans xifres econòmiques milloren això no es traslladi en millora de condicions i dels serveis públics. No es tractava d’austeritat es tractava d’empobriment i desigualtat. I els sindicats del règim ni estan ni se’ls espera.”

Aquesta setmana s’han convocat diverses vagues relacionades amb el sector públic, en concret vaga a la sanitat, a l’ensenyament obligatori de primària i secundària, ensenyament universitari (que ha coincidit amb la vaga d’estudiants) i personal d’administració i serveis de la Generalitat de Catalunya.

L’àmbit de sanitat de la Intersindical-CSC destaca l’elevat seguiment de la vaga en termes absoluts i arreu del territori, posant de manifest la necessitat de prestar una atenció a la ciutadania qualitativament millor de manera que, certament, la vaga reclama drets laborals, però per millorar l’atenció als pacients.

Des de la Federació d’Administracions Públiques de la I-CSC es valora positivament la resposta del personal públic d’administració i serveis de la Generalitat a aquesta convocatòria, destacant que “fem vaga per recuperar el 30% del poder adquisitiu perdut des de l’inici de les retallades i per la igualació a l’alça de les condicions de treball entre els departaments de la Generalitat i els ens públics de gestió privada. I això no es pot aconseguir gestionant autonòmicament la Generalitat”

Des de l’àmbit d’universitats es considera un èxit la participació de les diverses universitats catalanes, tot i el seguiment desigual i es considera que cal “apostar perquè s’impulsi una unitat d’acció real que permeti coordinar totes les universitats i sostenir en el temps la lluita contra la precarització del seu personal. Entenent que la sobirania política i econòmica -la Republica- és l’instrument que en tot cas ens permetrà decidir sobre tot alló que ateny els nostres serveis públics en general i sobre el model d’universitat en particular.”

En relació a la vaga convocada a l’ensenyament de primària i secundària des de Ensenyament de la Intersindical-CSC es destaca que amb aquesta convocatòria es posa de manifest la necessitat d’avançar cap a una “defensa dels nostres drets i d’una escola integradora, democràtica, igualitària i de qualitat i aquests elements passen necessàriament per millorar les condicions laborals del personal docent amb l’objectiu final de construir una societat avançada a través de l’educació d’infants i joves”

dimecres, 28 de novembre del 2018

T'expliquem com reclamar l'irpf de les prestacions per maternitat i paternitat


El Tribunal Suprem estableix que les prestacions per maternitat estan exemptes de l’IRPF

La Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.

D’aquesta manera, el Tribunal Suprem considera que la prestació per maternitat a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social pot considerar-se com un dels supòsits previstos per l’article 7.h de la Llei de l’IRPF, en el qual es disposa que “tanmateix estaran exemptes la resta de prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”.

Per tant, d’acord amb aquesta sentència, les persones que hagin gaudit d’una prestació per maternitat i hagin tributat l’impost de l’IRPF, podran reclamar-ne la seva devolució.

Entenem que tot i que la sentència únicament fa referència a la prestació per maternitat, també és extensible al de paternitat.

Com podem reclamar l’IRPF pagat indegudament?

La reclamació de la devolució de les quantitats corresponents a l’IRPF pagat indegudament es farà davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Aquesta reclamació es podrà presentar telemàticament o presencial davant la pròpia Agència Tributària, i també per correu.

Caldrà presentar un escrit en el qual s’expliqui què es reclama i el motiu. S’haurà d’identificar les dades que permetin identificar l’autoliquidació que es pretén rectificar, i adjuntar aquella documentació que es consideri oportuna.

La quantitat que l’Agència Tributària ha de retornar a la part que reclama, és la corresponent a l’IRPF de la prestació per maternitat percebuda més els interessos de demora. Aquests interessos no cal reclamar-los.

L’Agència Tributària ha de resoldre la reclamació en un termini màxim de 6 mesos.

Què podem reclamar?

D’acord amb el que es disposa en la Llei General Tributària, el termini de prescripció per a la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts és de quatre anys. Per tant, es podrà reclamar el diner tributat per les prestacions cobrades des de l’any 2014 fins ara.

Qui va cobrar la prestació l’any 2014, va presentar la declaració l’any 2015. El termini per a reclamar l’import pagat indegudament l’any 2015 finalitzarà el 30 de juny del 2019.

Passat aquest termini, només es podran reclamar les declaracions presentades els anys 2016, 2017 i 2018.

En el cas que s’hagués presentat algun recurs o s´hagués iniciat qualsevol tipus de reclamació en relació a declaracions fetes abans de l’any 2014, i es trobin en tramitació, també es podrà sol·licitar la devolució de l’IRPF d’aquestes declaracions.

Per tal de facilitar-vos la tasca de la reclamació, adjuntem uns models de reclamació.

👉Reclamació maternitat
👉Reclamació paternitat

dimarts, 27 de novembre del 2018

Ens estem formant!

Com sabeu la majoria de nosaltres som nous en això de l'activitat sindical, així que ens hem de formar. 

Des de la Intersindical ens donen suport i ens ajuden a tirar endavant aquest projecte. 

El dilluns a la tarda, quatre hores dedicades al dret laboral, resolució de conflictes, normativa de prevenció de riscos...dilluns, 26 de novembre del 2018

VOLS AFILIAR-TE?

Ara que s'acaba l'any és el moment de plantejar-se canvis.
Us explicarem a quins serveis tindreu accés si us afilieu a la Intersindical.

La Intersindical-CSC es declara com un sindicat laic, independent, democràtic i participatiu. Impulsa un model sindical que dóna una importància transcendental a les seccions sindicals (els afiliats del sindicat a l'empresa) per a que s'organitzin i tinguin plena autonomia i decisió dins l'àmbit del seu lloc de treball, doncs ells són qui millor coneixen el seu lloc de feina.

Podeu llegir més sobre la Intersindical-CSC a : https://www.intersindical-csc.cat/qui-som-2/

Si passeu a formar part de la Intersindical-CSC, tindreu accés a tots aquests serveis:

 • Atenció a l'afiliació i delegats/des amb visites i tramesa de publicacions 
 • Informació laboral i sindical: convenis, prestacions, seguretat social, prevenció de riscos… 
 • Assistència lletrada i defensa davant els conflictes laborals i administratius 
 • Representació en la negociació col•lectiva per a defensar els interessos de l'afiliació i millorar les condicions laborals 
 • Cursos de reciclatge de formació professional 
 • Formació als nostres representants sindicals 
 • Assessorament fiscal en conflictes col•lectius o individuals 
 • Punt d'informació laboral juvenil 
 • Suport a la dona 
 • Atenció als nouvinguts/des 

Les quotes sindicals són deduïbles en part a la declaració de l'IRPF, pot comportar un estalvi en la quota que va del 20 al 35% segons els casos, de la quota satisfeta. La quantitat a deduir cal posar-la a l'espai reservat a "Quotes satisfetes a sindicats" [casella 013] de l'imprès oficial (digital o en paper) de l'IRPF.

El pagament de les quotes també pot deduir-se directament de la nòmina de cada mes, en aquest cas s'haurà de demanar al sindicat directament (segons el Conveni Col·lectiu, capítol VI, article 54)

Afilieu-vos directament en aquest enllaç: https://www.intersindical-csc.cat/afiliat/ 

Us demanem que ens aviseu al correu intersindical-csc@vilanova.cat ,ja que la quota per la funció pública són 23 euros trimestrals. (març-juny-setembre-desembre).


dissabte, 24 de novembre del 2018

25 de novembre - Dia contra la violència masclista

Aquest 25 de novembre sortim als carrers altre cop per visibilitzar, per denunciar les violències masclistes. I som més i més fortes.

Aquest diumenge altre cop ens manifestarem per cridar ben fort que ens volem vives i lliures. Altre cop denunciem que la violència contra les dones no s'atura. Any rere any milers de dones al nostre país som agredides: assassinades, violades, colpejades, assetjades, discriminades… Milions de dones al món no tenen cap dret o bé són vulnerats sistemàticament.

En totes i cadascuna de les esferes de la nostra vida, les dones som víctimes de la violència patriarcal. A algunes els han arrabassat la vida, assassinades. Altres cridem i trobem silenci al voltant. La majoria sobrevivim normalitzant les múltiples violències que patim.

Som moltes i cada dia més, però la violència, lluny d'aturar-se, augmenta. L'ordre patriarcal-capitalista se sent qüestionat i respon com actua, violentament i amb total impunitat. Perquè el patriarcat són els estats, els mass-mèdia, els exèrcits, les transnacionals. I ens volen -i necessiten- sotmeses i submises.

La sanitat, l'educació, la cultura, el sistema de relacions personal i social en definitiva, la cosmovisió del món, és estructuralment patriarcal i capitalista. Les dones som el territori de conquesta de tota aquesta maquinària que sustenta els privilegis de milions d'homes i els guanys indecents d'uns pocs.

Però cada dia som més les que arreu del món ens organitzem, les que creem xarxa, les que ja no tenim por i no ens trobem soles quan visibilitzem i denunciem tot allò que considerem que ens violenta: físicament, psicològicament, èticament, culturalment, políticament, econòmicament, socialment…

I treballem juntes per erradicar les violències que ens maten i ens sotmeten.

República Catalana independent i feminista per subvertir-ho tot
Al nostre país, la presa i augment de la consciència de ser un poble oprimit i l'objectiu d'esdevenir una República independent ha anat de la mà d'un augment de les mobilitzacions socials i de la lluita pels drets polítics i fonamentals, com a conseqüència  e la violència d'estat vers el moviment independentista i el conjunt de les classes populars catalanes. A redós d'això i com a conseqüència de la invisibilitzada però perseverant i combativa tasca del moviment feminista, cada dia som més les dones -i homes- que també ens enxarxem i organitzem amb l'objectiu de combatre la violència masclista.

I més conscients de com el patriarcat i el capital estan a la base de tota desigualtat. Que el règim del 78 és patriarcat i actua com a tal, violentament.

El moviment feminista ens insta a que juntes soscavem el patriarcat
Perquè el capitalisme ens oprimeix com a treballadores i el patriarcat ens oprimeix com a dones. Sí, les dones treballadores patim amb més intensitat els efectes d'un sistema laboral de per si injust.

I la Intersindical-CSC ens fem ressò d'aquesta crida i, com anem fent des del nostre àmbit de lluita, seguirem qüestionant, denunciant i combatent el marc de relacions laborals, reflex fidel i vampíric que ens discrimina i precaritza . Continuarem combatent el sistema econòmic que ens explota, ens esclavitza, ens mata.

I seguirem treballant perquè les dones, les nostres necessitats, la nostra mirada del món, sigui fonamental en la nostra acció sindical.

I seguirem actuant perquè la perspectiva de gènere impregni els convenis, les negociacions col·lectives, la mateixa organització del treball. I lluitant per eradicar l'assetjament en l'àmbit laboral. Per garantir els drets de totes a una feina digna, a un salari just. Per organitzar la resposta a la discriminació de les companyes trans, lesbianes. Per combatre el racisme.

I combatem l'explotació amb l'objectiu de subvertir l'ordre establert. Esquerdar el règim opressor del 78 i construir des de la base una República catalana independent. Una República que ha de ser l'oportunitat per construir una societat feminista, lliure de qualsevol opressió.

Llibertat preses polítiques i exiliades
Violències masclistes ni a la feina ni enlloc
Combatem el patriarcat i el capital
Juntes som més fortes, juntes donem resposta.
Diumenge totes al carrer. Si ens toquen a una, toquen a totes.divendres, 23 de novembre del 2018

Jornada de vaga del sector públic el 29 de novembre

Per uns serveis públics a l'alçada de la República

La Intersindical-CSC convoca una jornada de vaga en els següents àmbits del sector públic
- Atenció primària de l’Institut Català de la Salut: 24 hores.
- Personal tècnic i administratiu funcionari i laboral dels departaments de la Generalitat i el seu sector públic: 2 hores de 12 h. a 14 h.
La Intersindical-CSC també s’adhereix a la convocatòria de vaga de 24 hores promoguda pels sindicats del sector de l’ensenyament no universitari el dia 29-N.
La Intersindical-CSC considera que tant l’atenció primària de salut com l’ensenyament públic no universitari tenen una afectació directa en la ciutadania i mereixen una atenció especial cara a oferir uns serveis públics de qualitat, ja que són eines imprescindibles de cohesió social.
Des de la Intersindical-CSC tampoc podem obviar el dèficit de finançament que pateix la nostra administració respecte al PIB que es genera a Catalunya i que és una de les principals causes de totes aquestes problemàtiques.

Com afiliat/da a la Intersindical-CSC et convidem a participar a la manifestació que tindrà lloc el dia 29 de novembre:

Hora de trobada a la seu nacional: 11 hores
Hora prevista d’inici: 12.15 hores
Hora prevista de finalització: 14 hores
Lloc d’inici: Pl. Universitat de Barcelona
Lloc de finalització: Parlament

En cas que hi participeu i per tal de preveure els recursos i la logística necessària us demanem que ens envieu un correu a fap@intersindical-csc.cat especificant si podeu venir a l’hora indicada a la seu nacional o anireu directament a Pl. Universitat.

PARTICIPA! VINE A LA MANIFESTACIÓ
29-N 12h. Plaça Universitat - Barcelona

REVERTIM LES RETALLADES!
PER UNS PRESSUPOSTOS SOCIALS
PER UNS SERVEIS PÚBLICS A L’ALÇADA DE LA REPÚBLICA

EL 29-N FEM VAGAdijous, 22 de novembre del 2018

Constituïts els òrgans de representació dels treballadors/es de l'Ajuntament

Aquesta setmana han quedat constituïts els òrgans de representació dels treballadors i treballadores municipals. 

Informar-vos que tot i que CCOO va impugnar el procés electoral i estem pendents del laude arbitral que decideixi sobre la impugnació presentada, això no atura els processos de constitució d'aquests òrgans, i només en cas que s'haguessin de repetir les eleccions sindicals s'haurien de dissoldre els òrgans ja constituïts. Segons l'arbitratge al que vam assistir el passat dimarts 20, la setmana vinent tindrem una resolució al respecte.

Us volem fer particeps de com s'ha portat a terme la constitució de cada òrgan i com ha quedat la seva representació a data d'avui. 


JUNTA DE PERSONAL
Òrgan de representació del personal funcionari
13 delegats/des

Dilluns 19 novembre, es va fer una primera convocatòria per constituir la Junta de Personal (JP), on tenen representació la Intersindical-CSC (4), CCOO (4), UGT (2), SFP (2) i SPL (1).  Es van presentar únicament dues candidatures a la presidència que van empatar en número de suports:

 • Eva Ruiz (Intersindical): 6 vots a favor (Inter+SFP) i 7 abstencions (CCOO+UGT+SPL).
 • Antoni Galindo (CCOO): 6 vots a favor (CCOO+UGT) i 7 abstencions (Inter+SFP+SPL).
Es va decidir deixar la JP constituida a nivell de membres, però deixant l'elecció dels càrrecs per al dia 22 de novembre.

Avui 22 de novembre, s'han tornat a votar els càrrecs, s'han presentat els mateixos candidats i ha quedat escollida com a presidenta l'Eva Ruiz Marín de la Intersindical amb el següent resultat:

 • Eva Ruiz Marin: 7 vots a favor (Inter+SFP+SPL) i 6 abstencions (CCOO+UGT).
 • Antoni Galindo: 4 vots a favor (CCOO) i 9 abstencions (Inter+UGT+SFP+SPL).

Per ocupar la resta de càrrecs de la Junta (vice-presidència, secretària i sots-secretaria)  només ha presentat candidatura la Intersindical, i  els càrrecs han quedat de la següent forma:
 • Presidència: Eva Ruiz (Intersindical)
 • Vice-presidència: Marga Carbonell (Intersindical)
 • Secretari: Ton Roure (Intersindical)
 • Sots-secretari: Pere Batlle (Intersindical)

Comité d'empresa
Òrgan de representació dels treballadors laborals
13 delegats/desDilluns 19 novembre, es va constituir el Comité d'empresa, on tenen representació la CCOO (8), Intersindical-CSC (3) i UGT (2).  Es van presentar les dues candidatures per càrrec, les de la Intersindical, i una de CCCO+UGT, que van obtenir els següents vots:
 • President/a: 
  • Jordi Torrents (CCOO): 10 vots a favor (CCOO+UGT) i 3 abstèncions (Inter)
  • Susanna Garcia (Intersindical): 3 vots a favor (Inter) i 10 abstencions (CCOO+UGT)
 • Secretari/a:
  • Irene Fernández (CCOO) : 10 vots a favor (CCOO+UGT) i 3 abstèncions (Inter)
  • Patricia Serrano (Intersindical): 3 vots a favor (Inter) i 10 abstencions (CCOO+UGT)
 • President/a delegat/da:
  • Josep Roca (UGT): 10 vots a favor (CCOO+UGT) i 3 abstèncions (Inter)
  • Susanna Garcia (Intersindical): 3 vots a favor (Inter) i 10 abstencions (CCOO+UGT)
 • Secretari/a delegat/da:
  • Míriam Quintana (CCOO): 10 vots a favor (CCOO+UGT) i 3 abstèncions (Inter)
  • Ricard Belascoain (Intersindical): 3 vots a favor (Inter) i 10 abstencions (CCOO+UGT)
En base a aquestes votacions els càrrecs elegits queden de la següent forma:
 • President: Jordi Torrents (CCOO)
 • Secretaria: Irene Fernández (CCOO) 
 • President delegat: Josep Roca (UGT)
 • Secretaria delegada: Míriam Quintana (CCOO)


Rebuig de la Intersindical a la presència de VOX a Vilanova

Havent tingut coneixement que des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’ha atorgat el permís sol·licitat pel Partit Polític VOX d’instal·lar una carpa informativa el proper dia 24 de novembre a les 10.00h a la Rambla Principal al davant de la Gran Penya, des de la secció de la INTERSINDICAL-CSC de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú volem manifestar el nostre rebuig absolut a que un partit polític que de forma pública i notòria basa el seu programa electoral en propostes de contingut discriminatori per raó de nacionalitat, ideologia, religió, sexe o gènere pugui disposar d’un espai a Vilanova ai la Geltrú on fer-ne lliure difusió a la ciutadania.


Donat que l’ activitat que el Partit polític VOX vol desenvolupar a la nostra ciutat el proper dissabte, és la de fer difusió del programa electoral presentat en acte públic el dia 7 d’octubre de 2018, i publicat als seus mitjans de difusió, i que conté propostes discriminatòries per raó de nacionalitat, ideologia, religió, sexe o gènere, així com la d’aconseguir nous militants i simpatitzants per tal de formar un a secció al nostre municipi.

Des de INTERSINDICAL-CSC de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a sindicat català, independentista i de classe exigim que des de l’Ajuntament es revoqui aquesta autorització atorgada al Partit Polític VOX i no es permeti instal·lar una carpa informativa el proper dia 24 de novembre a les 10:00 hores a la Rambla Principal al davant de la Gran Penya ni en cap altre localització de la ciutat, complint amb allò que estableix l’Ordenança Municipal de Mesures per Fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, de 2015, per tal d’evitar que aquest col·lectiu pugui fer difusió de propostes amb contingut xenòfob, racista, masclista i trànsfob als carrers de la ciutat, emparats en el dret a la llibertat d’expressió que troba el topall en el respecte de l'altre i els drets humans, de la mateixa manera que es faria amb qualsevol altre persona o col·lectiu.divendres, 16 de novembre del 2018

Sobre la publicació de la revista 4x4 de CCOO


A raó de la "Història continua" ( revista 4x4 ) que CCOO ens va adreçar a tot el personal de l'Ajuntament ahir al matí, la INTERSINDICAL-CSC us comunica que no farem cap valoració ni cap explicació sobre el procés electoral fins que l'arbitratge del dia 20 de novembre no es resolgui. 


Vagi, però, per endavant que rebutgem el llenguatge paternalista a què ens tenen acostumats en aquesta mena de pamflets. Totes i tots som persones adultes i responsables i sí, considerem que és un valor molt positiu el coneixement d'eines informàtiques i idiomes sigui el castellà o l'urdú. 

No cal posar-se sabates (coturns) que et facin més alt, l'alçada de les persones es mesura, primer de tot, amb coneixement i amb el respecte a l'altri. 

Amollo en la nit 
la veu amarga 
la beu esperançada 
i aprenc a dir no 

que ja no és temps de plorar 
no de lamentar-se, ni tampoc 
el de cercar excuses fàcils 
i aprenc a dir no

Montserrat Abelló


dijous, 15 de novembre del 2018

T'expliquem què fem amb les nostres hores sindicals

Tal com ens havíem compromés abans de les eleccions, ja estem treballant per properament poder publicar les hores invertides en las tasca sindical de tots els membres de la nostra secció,  però trobem necessari, alhora que interessant, que de bon principi ja conegueu quina quantitat d'hores tenim assignades en base a la normativa i al nostre conveni col·lectiu.  


La nostra secció sindical, segons la normativa vigent sobre les “garanties dels delegats i comitès” dels representants sindicals, i el cens de treballadors i treballadores del nostre centre de treball, pot:

 1. Disposar d'un crèdit horari per a l'exercici de les seves funcions de representació, segons la següent distribució:
 • Fins a 100 treballadors: 15 hores
 • De 101 a 250 treballadors: 20 hores
 • De 251 a 500 treballadors: 30 hores
 • De 501 a 750 treballadors: 35 hores
 • De 751 treballadors en endavant: 40 hores

 • Cens personal funcionari: 351 (180 homes, 171 dones)
 • Cens personal laboral: 293 (Tècnics i administratius: 190 -71 homes, 119 dones-, i Especialistes i personal oficis: 103 -90 homes, 13 dones-).


A més a més, els nostres convenis col·lectius (el de funcionaris i el de laborals), estableixen que:

Art. 52. Drets i facultats del Comitè d’empresa
1. 3a) No seran computades, a efectes de les 30 hores mensuals, les hores dels delegats que es destinin a reunions convocades a instància de la Corporació o per negociació col·lectiva. (*)

7- L’Ajuntament com a mostra de reconeixement i de compromís amb les funcions de representació sindical, no computarà a efectes de la bossa d’hores de crèdit horari les hores de treball sindical que realitzi el President del Comitè d‘Empresa.

Art. 54. Seccions sindicals
2) Cada secció sindical disposarà de 15 hores anuals per celebrar assemblees o reunions en hores de servei, amb la possibilitat d’acumular-les fins a un màxim de 2 hores en una sola assemblea.
3) Les seccions sindicals que hagin aconseguit un 10% del resultat de les eleccions sindicals disposaran de 50 hores mensuals per la realització de les seves funcions, repartides segons el criteri de la secció. Tindran dret a nomenar dos delegats sindicals, cadascun dels quals disposarà de 30 hores mensuals de permís sindical.
5) Les Seccions Sindicals gestionaran una bossa d’hores amb el crèdit horari de tots els seus delegats electes i de la LOLS, i crèdit de la Secció Sindical. Els membres de les Seccions Sindicals podran fer ús d’aquesta bossa d’hores sempre que la suma total de les fetes en un mes no superi el total de la bossa.


La nostra secció està treballant en un control d’hores on podrem diferenciar les diferents hores sindicals que té assignades la secció, tenint en compte que tenim 7 delegats/des sindicals, així com totes les hores invertides que no resten de la bossa d’hores sindicals genèriques, realitzades tant dins com fóra de l’horari laboral:


Tipus d’hores
Mensuals
Anuals

HS = Hores sindicals
210
2.520

HA = Hores assemblees per conveni
-
15

HD = Hores sindicals per conveni (*)
220
1.320

HL = Hores laborals, incloses en horari laboral
-
-

HP = Hores personals, fóra d'horari laboral
-
-

TOTAL
430
3.855

(*) Conveni funcionaris: 50 hores mensuals per la secció, més 30 hores mensuals per a cadascun dels dos delegats LOLS.
(*) Conveni laborals: 50 hores mensuals per la secció, més 30 hores mensuals per a cadascun dels dos delegats LOLS.


Aquest control d’hores permetrà visualitzar en tot moment, les hores realitzades per mesos, i anys, amb indicació de les persones que les realitzen i en què s’han utilitzat.

El nostre control d’hores s’actualitzarà de forma regular i serà publicat al nostre blog, per tal de complir amb el nostre compromís de transparència en la gestió de la nostra tasca sindical.  

CCOO impugna el procés d'eleccions sindicals de l'Ajuntament de Vilanova

Ahir dimecres 14 de novembre el nostre sindicat va rebre una citació per al proper dia 20 de novembre, a les 17h, per anar a Arbitratge a Barcelona, perquè CCOO ha impugnat el procés de les eleccions sindicals. No tenim més informació, i per tant no sabem en quins termes s’ha fet la impugnació i a quines meses afecta exactament. 

Segons la normativa vigent, CCOO ha de fer arribar a tots els sindicats els termes de la impugnació abans del dia de la citació. 

L’arbitratge decidirà si la impugnació és conforme i s’han de repetir eleccions, o si pel contrari, no prospera i tot queda igual que a data d’avui. 

Ens comprometem a mantenir-vos informats d’aquest tema.

dijous, 8 de novembre del 2018

Avui fa un any de la vaga del 8N

Us animen a llegir l'article publicat a Vilaweb amb l'entrevista al portaveu del nostre sindicat, Sergi Perelló, avui que fa un any de la vaga del 8 de novembre de 2017:

Sergi Perelló: ‘El 8-N va demostrar que és possible fer una vaga general sense els sindicats del règim del 78’


El #8N ho vam fer perquè calia i ho tornarem a fer quan calgui!

Fem-ho des dels carrers amb vagues!

Fem-ho als centres de treball amb seccions sindicals i llistes sindicals!

Fem-ho! afilieu-vos a la Intersindical-CSC!!

Construïm la #RepúblicaDeLaGentTreballadora

Afilia't, ara és l'hora de fer costat al sindicat català!

 AFILIA'T


dimarts, 6 de novembre del 2018

L'alcaldessa, Neus Lloveras, ha declarat davant TSJCAquest matí l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha declarat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després d'haver estat citada com a investigada per desobediència per promoure el referèndum de l'1 d'octubre entre els alcaldes quan liderava l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Cal recordar que el Tribunal Suprem ja havia arxivat aquesta investigació el mes de febrer.

Alguns dels representants de la Intersindical-CSC de la secció de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del Consorci Sanitari del Garraf han volgut acompanyar-la per donar-li el major suport i escalf possible.Transcrivim literalment el que ella mateixa ha dit al seu compte de twitter avui mateix:

"Convençuda de no haver comès cap delicte, sinó d'haver actuat en el marc de les funcions d'una entitat municipalista, per fer política."
 

Comparativa eleccions sindicals 2014-2018


Una setmana després de les eleccions sindicals del passat dimarts, i ja treballant de valent en el dia a dia de la secció amb una agenda ja bastant omplerta aquesta setmana de reunions de treball, hem volgut fer un recull de dades dels resultats i comparar-les amb les eleccions del 2014 per a que estigueu informats. A continuació us les detallem...


Participació 

Com podreu comprovar l'index de participació al nostre Ajuntament és sempre molt elevat, en aquestes passades eleccions ha estat d'un 79,04%, un 1% per sota de les de l'any 2014, però que demostra l'alt grau de confiança i voluntat democràtica de tots els treballadors i treballadores. Nombre de delegats i delegades

Aquest any la Intersindical-CSC ha aparegut al panorama sindical de l'Ajuntament de Vilanova i ha aconseguit un 33,25% dels 415 vots vàlids a les dues meses a les que es presentava (funcionaris i laborals tècnics i administratius) i ha estat la segona força més votada en aquestes eleccions, tot i no presentar candidatura a la mesa de laborals específics i personal d'oficis, aconseguint el 28% de la totalitat dels vots emesos a totes les meses.

     Any 2018

 • Total vots: 493
 • Delegats/des escollits: 26


     Any 2014:

 • Total vots: 417
 • Delegats/des escollits: 22

dilluns, 5 de novembre del 2018

Foment del Treball porta a la Intersindical al Tribunal Suprem per la vaga del 8N

Foment del Treball Nacional va intentar impedir preventivament la vaga general del 8 de novembre del 2017 al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al·legant que estava organitzada per motius polítics i no laborals, i no se’n va sortir. Posteriorment, aquest tribunal va donar la raó a la Intersindical-CSC, que l’havia convocat en solitari, conforme la vaga havia estat legal. Davant d’aquesta derrota judicial, però, la patronal ha recorregut ara la sentència al Tribunal Suprem. Per a Foment, no es tracta d’una vaga, es tracta d’un problema d’ordre públic i que, per tant, s’ha de resoldre com a tal. Curiosament, el mateix argument que va fer servir per desacreditar i atacar la vaga general del 3 d’octubre de 2017 i la vaga feminista del 8 de març d’enguany, tot i que, en aquests cassos, no va optar per demandar. Per a Foment del Treball Nacional, la Intersindical-CSC és un objectiu a abatre.