dilluns, 17 d’agost del 2020

Donar els romanents dels Ajuntaments a l'Estat és llençar els diners!

La sectorial d’Administració Local de la Intersindical-CSC ens oposem al nou decret llei del govern espanyol que pretén expropiar els romanents dels Ajuntaments, superàvits dels municipis que poden ser útils per fer front a la crisi social i sanitària de la Covid-19 

El govern espanyol va signar la setmana passada un reial decret llei, desprès d’arribar a un acord amb la Federació́ Espanyola de Municipis i Províncies, que instava als ajuntaments a cedir part del seu superàvit, els romanents de tresoreria, a les arques estatals. 

Considerem que les polítiques d'estalvi dels nostres ajuntaments no poden ser castigades amb el saqueig per part d'una administració que ha demostrat massa vegades que és ineficient, desigual i insolidària. Veiem que difícilment aquests diners retornaran a les nostres poblacions, i que si ho fan, serà̀ en unes condicions que no s'ajustaran a les nostres realitats i necessitats. 

Per això̀ la Intersindical-CSC ens oposem a aquest espoli i ens posem a disposició dels governs locals per fer front comú a favor del personal de les administracions locals i de la ciutadania. 

Com a sindicat nacional i de classe treballadora del qual el personal de les administracions locals en formem part, rebutgem que uns recursos tan necessaris pels veïns i veïnes no siguin gestionats pels nostres municipis. 

Per això proposem que aquests milions d’euros dels nostres ajuntament es facin servir per reactivar l'economia local, per fer de coixí́ social per totes aquelles persones que es troben en una situació́ precària, per ajudar als autònoms, per apostar per la cultura, i també́ per consolidar les plantilles dels propis ajuntaments per reduir la interinitat, per millorar les condicions de treball dels treballadors/es dels Ajuntaments i en conseqüència poder donar bon servei al conjunt de la societat. 

Intersindical-CSC ja va proposar des de l'inici de la crisi un sistema per obtenir fons per lluitar contra la Covid-19, entre d'altres utilitzar el pressupost de defensa, crear un impost a les grans riqueses, recuperar els rescats que l'Estat amb els diners de la ciutadania va regalar als bancs o bé reforçar mecanismes per recuperar els milions d’euros que s'han deixat d'ingressar per frau fiscal.


dilluns, 10 d’agost del 2020

Avancem amb el teletreball

Fa ja unes setmanes se’ns va comunicar la creació d’una Comissió per a la Implantació del Teletreball al nostre Ajuntament. Des d’aquesta secció sindical vam expressar el nostre interès en participar en el debat d’aquesta comissió i poder aportar les nostres propostes. Tanmateix des de la direcció de l’empresa se’ns va dir que els representants dels treballadors no formàvem part d’aquesta comissió i que, quan els treballs ja estiguessin més avançats, se’ns presentaria la proposta de regulació del teletreball perquè hi poguéssim fer les nostres aportacions. 

No hem sabut res més dels treballs d’aquesta comissió, però a la darrera reunió del CSS, en resposta a una pregunta d’aquesta secció sindical, el Director de RRHH ens va dir que de forma general es tornaria al treball presencial el proper mes de setembre, excepte en determinats serveis o situacions. 

Per tant d’aquí a poques setmanes caldria tenir definides les condicions per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball, tant per aquelles persones que per raons de salut no poden fer treball presencial, com per afavorir la conciliació entre la vida personal i familiar dels empleats públics. 

Recentment el Govern de la Generalitat ha aprovat un Decret  pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball. Creiem que el que planteja aquest decret pot ser un bon punt de partida per a regular el Teletreball al nostre Ajuntament. És per això que hem demanat conèixer els treballs realitzats per la Comissió per a la Implantació del Teletreball i la proposta que fa la direcció de l’empresa, per poder debatre i negociar una solució a aquest repte que se’ns planteja i que per part nostre volem transformar en una oportunitat de millora de les condicions laborals de totes les persones treballadores d’aquest Ajuntament.


diumenge, 2 d’agost del 2020

Informació laboral i sindical per a nous treballadors

Des de la Secció Sindical d’Intersindical-CSC a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú volem donar la benvinguda als nous treballadors que es van incorporant fruit dels processos de selecció, és per això que hem preparat aquest llibret amb informacions laborals i sindicals que creiem que els poden ser d’utilitat.