dijous, 26 de març del 2020

Per la salut i contra els abusos empresarials, aturada total i pla de xoc de 20.000 milions realsLes mesures del govern espanyol per frenar el coronavirus i per limitar l’impacte econòmic dels seus efectes s’han mostrat absolutament insuficients. El nombre de contagis i morts va en augment, més que en cap altre estat del món, mentre que els abusos empresarials sota la seva excusa es propaguen en una velocitat similar. La ciutadania no pot anar a comprar amb els familiars amb qui comparteix llar, però cada matí ha d’anar a treballar sense cap impediment en bona part dels sectors productius com si res. Com s’entén? A la vegada, els ERO temporals es multipliquen i precaritzen les treballadores i els treballadors, també en grans empreses amb beneficis, mentre no aparquen altres abusos empresarials en forma d’acomiadaments o vacances forçades. Igualment, nombroses empreses consideren paper mullat les ambigües recomanacions dels governs espanyol i català i ni prenen les mesures de prevenció mínimes ni posen cap tipus de facilitat per al teletreball o la conciliació, especialment en els sectors ja estructuralment més precaritzats.

És per això que la Intersindical-CSC reclamem mesures urgents i dràstiques per garantir la salut de la ciutadania i, a la vegada, els drets laborals de les treballadores i els treballadors, agrupades en quatre punts:

1. Paralització de tota l’activitat productiva: Aturar tots els centres de treball, excepte els serveis essencials. Limitació del treball a aquelles tasques que es puguin fer a distància, des de casa (sempre que no hi hagi familiars a cuidar, per evitar dobles jornades); als serveis essencials (sanitat, residències, alimentació, investigació…); i a la reconversió de fàbriques en centres d’elaboració de material sanitari.

2. Garantia d’ingressos: Manteniment d’un 100% del salari per a les treballadores i els treballadors, exempció de la quota a les persones autònomes i dret a percebre una ajuda per complementar els ingressos fins a 1.300 euros mensual, i abonament de rendes bàsiques per la mateixa quantitat a les persones sense ingressos. Prohibició dels acomiadaments i dels expedients de regulació.

3. Fons extraordinari de més de 20.000 milions: Dotació d’una partida dotada inicialment amb més de 20.000 milions d’inversió reals per finançar el reforçament del sistema sanitari, les rendes a les persones vulnerables i ajudes directes a pimes en dificultats. Els recursos sorgirien dels següents impostos a grans empreses i fortunes:

– 6.800 milions: Impost a la banca equivalent a la meitat dels beneficis de les entitats financeres de l’Ibex 35, a compte del retorn d’una desena part del rescat bancari

– 2.940 milions: Impost extraordinari a les grans empreses de l’Ibex 35, equivalent al 20% del seu benefici del 2019 (exceptuant les entitats financeres)

– 4.230 milions: Quota doble de l’impost al patrimoni a tot l’Estat, aplicant la mateixa quota que Catalunya (que n’eximeix del pagament els patrimonis de menys de 500.000 euros) i restant la quantitat ja pagada a nivell autonòmic l’any passat (els catalans abonen la meitat de l’impost a tot l’Estat, així que només l’haurien de pagar un segon cop, mentre que, en els territoris on està totalment bonificada, ho hauran de fer dues vegades)

– 1.550 milions: Impost a les Sicav equivalent al 5,5% del seu valor (28.148 milions), el mateix que si se li apliqués dos cops la quota màxima de l’impost al patrimoni de fora de les Sicav del punt anterior

– 4.865 milions: Retallada a la meitat del pressupost definitiu del ministeri de Defensa del 2019

En total, aquestes quantitats sumen 20.385 milions d’euros, molt més que el pla de Pedro Sánchez, basat en un 95% en avals i moratòries fiscals.

4. Exempció de pagament d’hipoteques, lloguers i serveis bàsics: No n’hi ha prou amb ajornar uns mesos el pagament d’hipoteques i serveis bàsics a les persones a l’atur i situació de pobresa. Cal anul·lar-ne el pagament a tota la població durant el període que duri la crisi del coronavirus, també pel que fa als lloguers.

Són quatre punts que conformen unes mesures mínimes per afrontar l’emergència sanitària des d’una de garantia de la salut, els drets laborals i la justícia social. Estan basats, a més, en iniciatives que ja han impulsat governs del nostre entorn i, per tant, no haurien de ser complicades d’assumir per un govern que es fa dir progressista com l’espanyol. És la prova del cotó fluix.

A la vegada, però, exigim desmilitaritzar i buidar de llenguatge bèl·lic i patriòtic les actuacions contra el coronavirus, aturant la propaganda nacionalista en el seu nom i el procés de recentralització endegat en nom d’una major eficiència real. Com recomana l’OMS, allò més eficient és deixar que cada territori impulsi les polítiques adequades a la seva gravetat particular, aïllant-les si cal. Catalunya i els Països Catalans, per tant, han de ser sobirans per garantir la salut i els drets de la seva ciutadania.


divendres, 20 de març del 2020

Formació durant el confinamentEl departament de RRHH ha enviat una convocatòria per fer formació online durant les properes setmanes i des de diverses plataformes. Així podrem treure partit de les hores que passem a casa confinats i els dies no se’ns faran tan llargs, en aquest moment tan excepcional que estem vivint. 

Pensem que la formació és essencial per tenir un servei professional i eficaç. I aquest moment ens dóna la oportunitat de fer cursos que ens ajudin a millorar el nostre perfil professional. 

Per aquesta raó, un animem a triar el curs que millor s'adapti a les vostres necessitats i li comuniqueu al vostre Cap de Servei, tan aviat com sigui possible, doncs el termini per sol·licitar la formació finalitza aquest diumenge 22 de març. 

Volem deixar constància que tenim molt present que molts treballadors no queden inclosos en la oferta de cursos, donat que les formacions que necessiten són de caràcter presencial. Esperem, i animem a Recursos Humans, que ampliï aquesta oferta tan bon punt sigui possible. 

Així doncs, feu una ullada al correu electrònic que us va enviar el vostre Cap de Servei, on trobareu la llista de cursos per triar. 

Per facilitar-vos les coses, us hem preparat una guia ràpida de consulta en cas que tingueu algun dubte. Esperem que us serveixi d'ajuda! 

Cuidem-nos molt i aprofitem per formar-nos en els propers dies! 

Guia ràpida per fer peticions de formació online: 

1. Quants cursos de formació puc demanar: 
Es pot demanar 1 curs per persona. 

2. El curs pot ser de qualsevol temàtica: 
No, el curs s'ha d'adaptar a les necessitats del teu lloc de treball. 

3. A qui li he demanar el curs que vull fer: 
Al teu Cap de Servei. 

4. Quin termini de temps tinc per comunicar al Cap de Servei el curs que demano: 
Tens fins el diumenge 22 de març. 

5. Quina és l'oferta de cursos no presencials: 
Hi podeu trobar cursos d'ofimàtica, habilitats de management, idiomes, internet i eines col·laboratives... 

Hi podeu trobar cursos d'idiomes, com crear presentacions efectives, comunicació intercultural, confecció de memòries de gestió, contractes del sector públic, llei de procediment administratiu, eines d'educació mediambiental, gestió del temps, habilitats comunicatives, trucs per ser més productius, tècniques de mediació i gestió de conflictes... 

- Global Formació (document adjunt que us haurà en viat el Cap de Servei) 
Hi podreu trobar cursos d'habilitats, gestió i direcció de Recursos Humans, idiomes, ofimàtica professional, prevenció de riscos. 

- Altres formacions
Federació de municipis: Ofereix jornades i seminaris online de diferents temàtiques on podeu visionar les videoconferències. 

6. Si conec d'algun altre curs online que pugui ser interessant i no està al llistat que puc fer: 
Comunica-li al teu Cap de Servei i ell farà la consulta a RH perquè estudiïn la teva proposta i la possibilitat de realitzar-lo.


dimecres, 18 de març del 2020

Resum del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID 19

Novament us oferim una informació que, malgrat no és específica de l'administració, volem compartir amb tothom per la seva importància i transcendència.

Us presentem un resum de les principals mesures laborals aprovades pel Gobierno
espanyol en el recent Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Els articles 5 i 6 fan referència al Teletreball i al dret d'adaptació de l'horari i reducció
de jornada.

Article 5: TELETREBALL
- Autoavaluació per complir PRL (prevenció de riscos laborals).
- Caràcter preferent del teletreball davant l'excepcionalitat sanitària.
- Caràcter prioritari del teletreball davant la cessació temporal o reducció de l'activitat.

Article 6: DRET D'ADAPTACIÓ DE L'HORARI I REDUCCIÓ DE JORNADA
Tindran dret a accedir a l'adaptació de la seva jornada i / o a la reducció de la mateixa en els termes previstos en el present article, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del Covid-19.
- Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.
- Es regeix pel que estableixen els articles 37.6 i 37.7 de l'Estatut dels Treballadors (té dret a una reducció de la jornada laboral diària, amb la disminució proporcional del salari, d'entre almenys un vuitè i un màxim de la meitat de la durada de la jornada.)
- En cas de reduccions de jornada que arribin a el 100% el dret de la persona treballadora haurà d'estar justificat i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l'empresa.

- Circumstàncies excepcionals que permeten l'adaptació i/o la reducció:
a/ Per raó d'edat, malaltia o discapacitat que necessiti de cura personal i directe a causa del COVID-19.
b/ Per decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament des centres educatius o de qualsevol naturalesa que ocasionen cura o atenció a la persona necessitada.
c/ Per falta de persona encarregada de la cura directa o assistència directa del conjuge o familiar fins el segon grau de la persona treballadora per tal de que ho pugui fer per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

Modalitats obertes d'adaptació limitades al temps de duració del COVID-19:
Canvi de torn | Alteració de d'horari | Horari flexible | Jornada partida | Canvi de centre de treball / Canvi de fuincions / Canvi en la forma de prestació de treball (teletreball)
Temps de preavís: 24 hores d'antelació.

Els articles 22 al 28 són els que fan referència a les mesures de flexibilització de l'ERTO (expedient de regulació temporal d'ocupació).

Article 22. MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ AMB ELS PROCEDIMENTS DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES I REDUCCIÓ DE JORNADA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR.

Què és força major?
L'autoritat governativa qualifica de força major:
- Suspensió o cancel·lació d'activitats.
- Tancament temporal de locals d'afluència pública.
- Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies.
- Falta de subministres que afectin greument continuar amb el desenvolupament de l'activitat.
- Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretades per l'autoritat sanitària.

Procediment
S'haurà de tramitar en 5 dies des de la sol·licitud. La Inspecció de Treball ha de realitzar el seu informe, si s'escau, dins del mateix termini a l'autoritat laboral.

Article 23: MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ AMB ELS PROCEDIMENTS DE SUSPENSIÓ I REDUCCIÓ DE JORNADA PER CAUSA ECONÒMICA, TÈCNICA, ORGANITZATIVA I DE PRODUCCIÓ.
- Aquelles empreses sense representació legal de les persones treballadores, la comissió negociadora estarà formada pels sindicats majoritaris del sector on pertanyi l'empresa, o bé per tres treballadors escollits d'acord amb el que es disposa en l'article 41.4 de l'Estatut dels Treballadors.
- La comissió negociadora s'ha de constituir en un termini improrrogable de 5 dies.
- S'estableix un període de consultes de 7 dies.
- L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud del qual és potestativa per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini improrrogable de 7 dies.

Article 24: MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA DE COTITZACIÓ EN CAS D'ERTO.
- Les empreses queden exonerades del pagament de les cotitzacions de la plantilla afectada. Les petites i mitjanes empreses queden exonerades el 100%, i la resta d'empreses en un 75%.
- El temps de la prestació i/o subsidi d'atur tindrà consideració d'efectivament cotitzat per les persones treballadores.

Article 25: MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA DE PRESTACIONS D'ATUR.
- No hi haurà el requisit mínim d'un any de cotització pel reconeixement de la prestació d'atur.
- Les persones que no tinguin els 180 dies cotitzats (segons normativa vigent) es farà el càlcul sobre el període efectiu de temps de treball.
- Les prestacions d'atur reconegudes per COVID-19 no consumiran temps de prestació i es retornaran en futures sol·licituds.
- La durada de la prestació s'estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball.

Article 26: PRESENTACIÓ EXTEMPORÀNIA DE SOL·LICITUDS DE PRESTACIÓ D'ATUR.
La presentació de sol·licituds de prestació d'atur presentades fora del termini dels 15 dies hàbils es reconeixeran a causa de la situació excepcional de mobilitat a causa del COVID-19.

Article 27: PRÒRROGA DEL SUBSIDI D'ATUR I DECLARACIÓ ANUAL DE RENDES.
Es suspenen els terminis de la Llei General de Seguretat Social a efectes de prorroga semestral dels subsidis d'atur i d'entrega de la declaració anual de rendes a efectes del subsidi per majors de 52 anys.

Article 28: DURACIÓ DE LES MESURES CONTEMPLADES EN CAS D'ERTO, SEGURETAT SOCIAL I ATUR.
Mentre es mantingui la situació extraordinària del COVID-19.

Disposició addicional setena: SALVAGUARDA DE L'OCUPACIÓ.
Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral que preveu el present Reial decret llei estan supeditades al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.

Disposició transitòria primera. LIMITACIÓ A L'APLICACIÓ ALS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ.
1.- No se'ls aplicaran les especialitats previstes als articles 22 i 23 d'aquest reial decret als expedients de regulació d'ocupació per a la suspensió dels contractes de treball o per a la reducció de jornada iniciats o comunicats abans de l'entrada en vigor d'aquest i basats en les causes previstes en el mateix.
2.- Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i protecció per desocupació regulades en els articles 24, 25, 26 i 27 són aplicables als afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Real Decreto Ley, sempre que derivin directament del COVID-19.

dilluns, 16 de març del 2020

Protegim el personal de les administracions locals, protegim la ciutadania

Recordem que cal tancar aquells serveis que no són essencials i confinar tot el personal públic a les seves cases per si calgués que substitueixin a les companyes i companys que mantenen en funcionament aquests serveis essencials.

– Advertim que serveis essencials no són serveis mínims. Per això denunciem que en alguns casos s’està posant en risc la salut i la vida de les persones vulnerables dels seus municipis.

– Aquesta crisi sanitària ha fet aflorar un excés de zel d’un nombre no petit de comandaments i polítics de l’administració local, que han posat i estan posant, per davant de la protecció de la salut del personal municipals i de les persones dels seus municipis, la seva obsessió per la presència física als llocs de treball.

Volem reconèixer públicament la bona actuació i responsabilitat de molts ajuntaments envers la salut dels treballadors/es i les recomanacions del Govern de Catalunya; i de l’altra, la manca de responsabilitat d’alguns governs locals per no fer cas dels advertiments i recomanacions del Govern i de menystenir la salut dels treballadors i les treballadores públics/ques, posant per davant la prestació de serveis i la producció a la seva salut.


diumenge, 15 de març del 2020

Preguntes freqüents sobre els drets dels treballadors i de les treballadores i el Coronavirus

La intersindical-CSC ha elaborat un document de preguntes freqüents sobre les afectacions laborals del COVID19. Són qüestions generals, per a tots els treballadors i treballadores. Potser alguna d'elles no s'adapten exactament al nostre Ajuntament, ni tan sols a la resta de l'administració, malgrat això pensem que poden ser d'utilitat, així que us el fem arribar:

Què em passa si estic afectat pel Covid 19?

Segons el decret 06/2020 estàs en situació assimilada a baixa per IT laboral per tant has de cobrar el 75% del sou, i el 100% si el conveni ho preveu.

L’empresa em pot exigir l’informe mèdic?
Com en qualsevol baixa, cal facilitar a l’empresa un justificant mèdic de baixa. El que no et pot demanar l’empresa és l’historial mèdic, però si, el justificant mèdic de baixa.

El que si que cal en situacions com aquesta cal comportar-se de manera responsable, i si estàs afectat per Covid 19, cal comunicar a les persones amb les que has tingut més contacte la teva situació. De totes maneres, en aquest cas, la seguretat social té establert un protocol per determinar quines persones cal que també estiguin en observació.

Què em passa si un familiar està afectat?
Els drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral facilita que qualsevol persona treballadora pugui mantenir al mateix temps una carrera professional plena i al mateix temps exercir el seu dret a la cura de la seva família, el desenvolupament de la seva personalitat, la seva formació o el gaudi del seu oci i temps lliure. Hi tenim dret les persones que tenim cura de fills i filles i de persones dependents.

En aquest cas, podem sol·licitar a l’empresa
1. Una adaptació de la jornada de treball per guarda legal o per cura de familiars d’acord amb l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors.
2. Una reducció de jornada per guarda legal o per cura de familiars d’acord amb l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors.
3. Una excedència amb reserva forçosa del mateix lloc de treball per guarda legal o per cura de familiars d’acord amb l’article 46.3 de l’Estatut dels Treballadors.

Cal recordar que molts convenis col·lectius preveuen mesures específiques que faciliten la conciliació de la vida familiar. A la Secretaria d’Acció Sindical teniu els models de comunicació a l’empresa d’aquestes situacions.

Què em passa si em fan un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)?
Poden succeir dues situacions, la suspensió del contracte de treball o la reducció de la jornada de treball. En qualsevol cas, són situacions temporals.

Primer supòsit.- La suspensió del contracte de treball.

Es troba regulat en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, que estableix, entre altres causes de suspensió de contracte de treball, les causades per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major temporal.

S’entén que existeixen causes temporals de força major en casos d’incendis, terratrèmols, inundacions, o qualsevol altra causa que dimani d’un fet extern aliè a l’esfera d’activitat de l’empresari, sent situacions imprevisibles o inevitables.

Per exemple seria causa de força major en aquests moments pel Covid 19:

– Índexs d’absentisme per la malaltia a l’empresa que impedeixin la continuïtat de l’activitat.

– Decisions de l’autoritat sanitària que aconsellin el tancament per raons de cautela.

En aquests casos l’existència de força major, com a causa motivadora de la suspensió dels contractes de treball, l’ha de constatar l’autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre dels treballadors afectats, previ procediment tramitat conforme la normativa que el regula.

El procediment de suspensió de contracte per causes de força major s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, acompanyada dels mitjans de prova que estimi necessaris i simultània comunicació als representants legals dels treballadors, els quals tenen la condició de part interessada en la totalitat de la tramitació de procediment.

La resolució de l’autoritat laboral s’ha de dictar, prèvies les actuacions i informes indispensables, en el termini de cinc dies des de la sol·licitud i haurà de limitar, si escau, a constatar l’existència de la força major al·legada per l’empresa, corresponent a aquesta la decisió sobre suspensió dels contractes, que produirà efectes des de la data del fet causant de la força major. L’empresa ha de traslladar aquesta decisió als representants dels treballadors i a l’autoritat laboral.

En aquests supòsits de suspensió de contracte per raons de força major, el treballador es trobarà en una situació legal d’atur. I quan les causes que l’originen siguin de caràcter catastròfic, el SEPE pot autoritzar que el temps en què es perceben les prestacions per desocupació no es computi als efectes de consumir els períodes màxims de percepció
establerts. Igualment, en aquests supòsits, es pot autoritzar que rebin prestacions per desocupació els treballadors que no tinguin els períodes de cotització necessaris per tenir dret a elles.

En cas d’ERTO, l’empresa està obligada a continuar cotitzant el 100% del que et correspongui.

L’ERTO també pot ser per causes acreditades organitzatives, tècniques, econòmiques i/o productives de l’activitat empresarial.

Quines exemples podem tenir?

– La falta d’aprovisionament d’elements o recursos necessaris pel desenvolupament de l’activitat empresarial com a conseqüència de l’afectació pel coronavirus d’empreses proveïdores o subministradores.

– Per un descens de la demanda del bé o servei que la nostra empresa fa, la impossibilitat de prestar els serveis que constitueixen el seu objecte o un excés o acumulació de productes fabricats, com a conseqüència de la disminució de l’activitat per part de les empreses clients de la nostra.

En aquesta situació d’ERTO per causes objectives exposades, no hi ha autorització de l’autoritat laboral sinó una comunicació administrativa. Això significa una intervenció més lleu del Departament de Treball que demanarà a les parts afectades que exposin si s’està fent el període de consultes sota el principi de la bona fe. Per tant requereix que els treballadors i treballadores tinguem la certesa que l’exposició de l’empresa és certa.

Segon supòsit. La reducció de la jornada de treball temporal:

Com en els casos de la suspensió per jornades completes de treball, la mesura es troba regulada en l’art. 47 de l’Estatut dels Treballadors, que estableix com a causes de reducció de la jornada de treball tant les causes objectives (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció,) i les originades per raons de força major.

La tramitació del procediment seria tant per unes com per altres les exposades en el supòsit de suspensió de contracte.

A aquests efectes, s’entendrà per reducció de jornada la disminució temporal d’entre un deu i un setanta per cent de la jornada de treball computada sobre la base d’una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Durant el període de reducció de jornada (la normativa no necessita cap límit mínim i màxim), no es podran realitzar hores extraordinàries excepte per força major.

Igualment el treballador o treballadora afectada per una reducció de jornada temporal es troba en situació legal d’atur, és a dir, cobrarà la part de salari per les hores treballades, i per les hores no treballades es podrà acollir a l’atur. La cotització seguirà sent del 100%.

L’empresa em pot reduir de forma unilateral la jornada laboral sense fer un ERTO?
No. La reducció de jornada laboral només es pot fer mitjançant un ERTO o bé per acceptació voluntària del treballador. No es pot imposar de manera unilateral o com a conseqüència d’una modificació substancial de condicions de treball.

En qualsevol cas, en el cas que acceptis una reducció de jornada voluntària, el que no pot exigir-te l’empresa és a fer hores extraordinàries, sota cap cas.

L’empresa m’envia a casa sense fer cap ERTO i em diu que no cobraré el salari.
No ho pot fer. Si l’empresa no et dona de baixa a la seguretat social, has de continuar cobrant el salari. Si t’envia a casa sense iniciar un ERTO, has de continuar cobrant el teu salari.

L’empresa m’envia a casa a fer teletreball i em diu que no cobraré cap complement ni dieta. 
No ho pot fer. L’únic que pot no pagar-te l’empresa són dietes derivades de desplaçaments per treball o despeses de transport. La resta de conceptes te’ls ha d’abonar

Què passa si l’empresa m’obliga a agafar vacances?
Les vacances cal que siguin pactades per ambdues parts, així que no ens poden obligar a agafar unes vacances que no he sol·licitat o no estan pactades.

L’empresa em diu que com a conseqüència de la situació actual, em rescindeix el contracte. Ho pot fer?
Es tracta d’un acomiadament. Per acomiadar a una persona assalariada cal al·legar-ne la causa, i en funció d’aquesta causa, comportarà uns drets d’indemnització o uns altres. En qualsevol cas, si es produeix la situació, signa la comunicació (que ha de ser per escrit) i escriu de forma clara que no estàs conforme. Després acudeix a una persona professional que et pugui revisar si l’acomiadament s’ha realitzat correctament.

L’empresa em diu que no vagi a treballar. Què faig?
Exigeix que la comunicació sigui per escrit i que s’expliqui exactament què comportarà no acudir al lloc de treball.

Tinc contracte temporal i em comuniquen que em rescindeixen el contracte sense haver finalitzat el període pactat. És legal?
Sempre que el contracte no sigui d’obra i servei, no ho poden fer. És un acomiadament, i com en qualsevol acomiadament cal una justificació. I fins i tot en el cas d’un contracte d’obra i servei, cal una causa real que justifiqui la seva finalització.

Què passa si sóc autònom?
Les mesures que ha aprovat el Govern espanyol és permetre l’ajornament i fraccionament de deutes tributaris per un termini de sis mesos sense interessos, així com assimilar la baixa per malaltia (ja sigui perquè tens el Covid19 com per trobar-te en situació d’aïllament) a una baixa laboral per accident de treball, de manera que a l’endemà mateix de tenir la baixa, es cobrarà el 75% de la base reguladora.

Què passa si estic en període de prova del meu contracte?
Tens els mateixos drets que qualsevol persona treballadora. La prova és una clàusula que només pot actuar en contra del treballador per causa d’ineptituds del propi treballador.


dijous, 12 de març del 2020

Comissions de bases

Us comuniquem la posició de la Intersindical-CSC sobre les darrers reunions de la Comissió de bases:

Reunió del 26 de febrer de 2020

La Intersindical es presenta i com a prèvia demana suspendre la Comissió per poder acompanyar la regidora Blanca Albà de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú al jutjat de Vilanova a declarar per un tuït que va fer la jornada de reflexió demanant que la gent independentista vagi a votar.
Els altres sindicats decideixen no suspendre-la i continuar amb la comissió. Els membres de la Intersindical  marxen de la reunió per acompanyar la regidora.
En aquesta comissió s’aproven les bases d’un professor d’anglès i català per a l’escola d’art i les d’agents de la Policia Local.


Reunió del 3 març de 2020

La intersindical demana una prèvia i exigeix a la direcció de l’empresa que compleixi amb la llei i que convoqui places adaptades a discapacitats físics i intel·lectuals.

RRHH canvia la proposta de les bases de 5 a 11 places de personal d’ofici de la categoria laboral d’operari/ària, enquadrada dins del personal fix de l’ajuntament:
La Intersindical demanem que:
  1. S’hauria d’haver consultat amb el cap de servei sobre la necessitat de personal, cosa que ha fet la nostra secció i ens ha trasllat que hi ha necessitat d’oficials, per tant la Intersindical demana que 5 places siguin d’oficials
  2. En el punt 1 s’afegeixi el punt 1.8 en el que es descriguin les funcions a desenvolupar.
  3. Pregunta per què en la resta de bases es valora la experiència amb 4 punts i aquí amb 6.
  4. Qüestiona la valoració com a mèrits dels carnets de conduir C, D i E ja que amb la necessitat del servei, ens indica que al dia següent ja que qui entri farà d’oficial a l’endemà, cobrant el plus corresponent i entrant a la roda que hi ha actualment sobre les reclamacions existents.
  5. Valorar haver prestat servei a l’administració convocant amb 0,1 i en altres administracions amb 0,02 punts per més de servei, i valorar l’experiència al sector privat. 
  6. Valorar la formació reglada.
  7. En la valoració de cursos i formació i perfeccionament s’especifica que siguin sobre temes relacionats amb les funcions de la plaça convocada, indiquem que en lloc de les bases es determinen les funcions.
Les bases passaran a aprovació amb l’única aportació de la intersindical sobre la puntuació de mèrits amb l’experiència en l’administració convocant, totes les aportacions fetes per la Intersindical han estat rebutjades.

Bases per a 11 places d’auxiliars administratiu/va.
La Intersindical proposa sobre les bases presentades que es valori com a mèrit el coneixement de la llengua anglesa. S’accepta la proposta i s’acorda incloure aquest mèrit a totes les bases que publiqui l’ajuntament a partir d’aquestes.

Bases per a 2 places d’auxiliar tècnic/a, escala administració especial, subescala auxiliar. (auxiliar tècnic de turisme)

Els tres sindicats (Intersindical, CCOO i UGT) coincideixen que per les funcions a desenvolupar i segons les condicions en les que es va assumir el personal que està desenvolupant les tasques les places han de ser C1 en comptes de C2. El director de RRHH intenta justificar la categoria C2, i els tres sindicats ens neguem a continuar debatem res amb aquestes condicions.

Bases per a una plaça de tècnic/a de grau mitjà, escala d’administració especial, subescala tècnica (community manager).

Es debat extensament sobre el requisit del quin títol de grau universitari s’ha de demanar i s’acorda deixar-ho obert segons la proposta inicial.

La intersindical demana que s’inclogui com a requisit imprescindible el grau B2 de la llengua anglesa. Com que no s’accepta es decideix no continuar debatent aquestes bases.