LA INTERSINDICAL-CSCEl sindicat català, independentista i de classe


La Intersindical-Confederació Sindical Catalana (Intersindical-CSC) és un sindicat nacional i de classe (agrupa treballadors/es de tots els sectors productius). La condició de nacional fa que no estigui lligada, per tant, a cap sindicat estatal. 


Per a la Intersindical-CSC és bàsic que els Països Catalans siguin reconeguts no només de fet, sinó també de dret, com a marc normal de relacions laborals i que aquestes (convenis, lleis, pactes laborals, formació, seguretat social…) es decideixin i negociïn el més a prop possible del treballador, als Països Catalans, i no a Madrid o París.

🔻🔻