divendres, 28 de juny del 2019

28 de juny, dia de l’orgull LGBTIQ+: “Ni a la feina ni a enlloc, cap discriminació! Vivim en llibertat!


El 28 de juny se celebra, un any més, el dia de l’orgull LGBTIQ+. En aquesta data històrica es commemora la conquesta de drets per a totes les persones pels fets que es van esdevenir a Stonewall a Nova York, ara fa 50 anys.

Des de l’Intersindical-CSC volem reivindicar aquest dia els drets de les persones a expressar-se amb tota la llibertat del món.

En la lluita dels drets laborals també hi són presents la lluita per la igualtat de gènere, orientació sexual i la identitat sexual.

Des de les institucions del país s’han aconseguit grans fites, com la Llei 11/2014 per garantir els drets LGBTI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, amb l’objectiu de garantir a la ciutadania els drets i evitar, mitjançant un seguit de protocols, la discriminació i violència i assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual, afectiva, d’identitat i d’expressió de gènere en plena llibertat. Tot i això, cal fermesa per implementar-la i per aplicar un potent règim sancionador que la faci més efectiva.

La normalització de la diversitat és la garantia per a la construcció d’una República de totes i tots.

Des de la Intersindical-CSC sabem que la lluita és continua i que cal seguir defensant els drets assolits per continuar assolint-ne més.

Treure la LGTBIfòbia de les institucions i centres de treball, dels carrers i de les escoles és una tasca que només pot ser possible si anem tots a una.

Ni a la feina ni a enlloc, cap discriminació! Vivim en llibertat!


dilluns, 24 de juny del 2019

La I-CSC reclamem un pla per recuperar la gestió dels serveis públics

El Parlament de Catalunya està tramitant un projecte de llei de contractes de serveis a les persones amb l’objectiu de regular les externalitzacions dels serveis públics per part de totes les administracions catalanes via contractació.

La Intersindical-CSC apostem per la defensa dels serveis públics i, per tant, considerem que els serveis públics els ha de prestar de forma prioritària el sector públic directament, garantint la qualitat dels serveis i principis com l’equitat, la transparència, l’accés universal i la justícia social. Per aquests motius no podem estar d’acord en una regulació només encarada a l’externalització dels serveis públics adreçats a les persones.

Els darrers anys s’han externalitzat i privatitzat molts serveis públics, tant per part de la Generalitat de Catalunya com de les administracions locals catalanes amb l’excusa de la crisi econòmica, una agudització d’una tendència prèvia i que situa a Catalunya com un dels països de l’entorn amb més serveis públics gestionats per ens privats. Una vegada la situació ja no és crítica i no es té aquesta motivació cal iniciar un procés per revertir les externalitzacions i recuperar la gestió directa dels serveis públics.

Per això no podem donar suport a una llei que regula la contractació de serveis a les persones, si aquesta no va acompanyada d’un pla integral de mesures que garanteixi i blindi el sector públic, i reverteixi les privatitzacions patides les darreres dècades. Cal un pla de retorn al sector públic la gestió directa dels serveis públics.

És sabut que l’externalització dels serveis comporta la precarització dels drets laborals dels treballadors, i sovint també comporta l’empitjorament de la qualitat dels serveis oferts, així com un cost superior per a l’administració.

Cal aprovar mesures efectives que frenin l’externalització dels serveis públics, que garanteixin la reversió de les privatitzacions. L’externalització de determinats serveis només pot ser justificada en casos molt excepcionals en què l’administració no pugui prestar el servei, obligant a les empreses a equiparar drets laborals dels seus treballadors als dels treballadors del sector públic, i prioritzant mecanismes com la concertació social en què les entitats i cooperatives que l’assumeixin no n’obtinguin un lucre privat i barrant el pas efectivament a les grans empreses.

Cal que, en el cas que esdevingui impossible aquesta gestió directa, s’estableixin mecanismes on sigui imprescindible justificar els motius de l’externalització i la durada màxima d’aquesta externalització. També mecanismes de control sobre la qualitat del servei i de control que els drets laborals dels treballadors i les treballadores es respectin i no siguin malmesos, garantint els recursos necessaris perquè les administracions puguin fiscalitzar el desenvolupament del servei.

Des de la Intersindical-CSC considerem que aquesta matèria és central per l’avenç de l’estat del benestar en el marc de construcció de la República Catalana i per això cal ser crítics amb aquesta llei des del rigor [i fugint de populismes, partidismes i arguments poc rigorosos]. En cas de ser necessària per regular els àmbits que, subsidiàriament i excepcionalment requereixin d’una externalització puntual i justificada, la llei ha d’anar inclosa en un pla global que aposti per la internalització de serveis, la priorització dels concerts sobre els contractes, l’equiparació de drets entre treballadors públics i dels ens que prestin el servei, i la dotació dels recursos necessaris per fer-ne un seguiment.

Així mateix, des de la Intersindical-CSC obrirem un procés participatiu a l’afiliació per tal que es posicioni sobre aquesta matèria i elaborem una proposta global de gestió dels serveis públics.


diumenge, 16 de juny del 2019

Per un SOC veritablement al servei del territori, la ciutadania i xarxa productiva del país. No ens deixem enganyar més.


A la Intersindical-CSC hem tingut coneixement que està compromès el nou programa d’orientació de 119 llocs de treball, notícia que podria esdevenir catastròfica si arribés a materialitzar-se. La tan condemnada pràctica de contractació de persones denunciada de forma continuada per la part social i parcialment assumida per la Direcció, comporta a la pràctica la realització de tasques estructurals per treballadores i treballadors com a fixes-discontinus, una mala praxi que hauria d’estar erradicada arreu, més encara als serveis d’ocupació.

Per tal de dur a terme la finalitat del SOC, definida dins l’actual mercat laboral, de complexitat creixent i continus canvis, com l’acompanyament i l’apoderament de les treballadores i els treballadors en el seu dret subjectiu a l’ocupabilitat, necessitem a l’orientador laboral contractat a través d’aquests programes a l’espera de la creació de la figura de tècnic/a d’ocupació.

Sense l’aprovació de les 119 places que han estat crucials per a sostenir amb un mínim de professionalitat els serveis que el SOC s’esmerça i s’esforça en donar a la ciutadania, s’acosta a un terrible escenari d’un Servei d’Ocupació buidat de continguts i percebut cada vegada més, com una estructura burocràtico-administrativa sense cap valor en l’àmbit laboral… S’està de-construint l’actual model del SOC _vinculat al territori i configurant xarxes sinèrgiques_, on els concerts que s’estableixen amb entitats i organismes per a dur tasques i programes per la millora de l’ocupabilitat, acaben tenint una molt pobre qualitat i una baixa valoració per les persones derivades.

Des de la Intersindical-CSC considerem i recollim el sentir de les treballadores i treballadors, que la possible negativa al manteniment de les persones fins ara als diversos programes del SOC pot fer insostenible el treball diari de les oficines i l’atenció al públic. La falta de cobertura de les baixes, la lenta i insuficient reposició de les jubilacions així com, la cada cop creixent càrrega de treball que comporta la Renda Garantida de Ciutadania, que absorbeix recursos estructurals de l’oficina degut a la seva pèssima implementació, i suportada amb heroïcitat des del seu inici, no fan més que agreujar unes condicions que posen en perill la salut dels seus treballadors, l’acompliment professional i la imatge davant les empreses i la ciutadania.

Creiem que la manca d’informació de la realitat de la tasca diària que fan els directors i treballadors de les oficines es l’origen d’una nefasta decisió i que les dades i reflexions apuntades en el present escrit són suficients per copsar la problemàtica i les necessitats reals de les oficines del SOC i no pugui mai ésser apuntada ignorància si es prengués la decisió de no aprovar les 119 places del programa.

Ara des d’alguna de les oficines de treball se’ns comunica que possiblement es reincorporarà personal de programes cap al setembre. Des de la Intersindical-CSC exigim que es deixi de fer polítiques improvisades i que s’afronti la problemàtica real que tenim al SOC i comunicar, que en el cas de no modificar-se aquest plantejament, la gravetat de la situació pot comportar l’inici d’accions i mobilitzacions que posin fi a aquest despropòsit. 

Per aquest motiu hem demanat una reunió amb el conseller Chakir El Homrani amb la màxima urgència possible per tractar aquesta problemàtica.Per unes institucions amb esperit pròpiament català. Per un SOC veritablement al servei del territori, la ciutadania i xarxa productiva del país. No ens deixem enganyar més.


diumenge, 9 de juny del 2019

Vols preparar oposicions d'auxiliar administratiu per Ajuntaments de Catalunya?La Intersindical-CSC ofereix cursos online per a la preparació d'oposicions, amb temes, tests, casos pràctics, fòrums, tutorització i trucs per a futurs opositors. 

Els cursos són tant per afiliats com per no afiliats. El que sí que hi ha són diferents quotes en funció de si ets afiliada amb una antiguitat de més d'un any, nova afiliada o no afiliada. 

Curs de preparació del temari general per a auxiliars administratius (C2) dels ajuntaments de Catalunya
El temari consisteix en la preparació de 38 temes que són comuns als processos selectius per a les places de cossos generals i específics corresponents als cossos C2 dels ajuntaments catalans.

Per fer les inscripcions haureu d'esperar que estigui actiu el formulari corresponent a la secció de cursos de preparació d'oposicions de la pàgina web: Intersindical-cursos de preparació a oposicions

Inici del curs 1 d’octubre de 2019
Informació i preus (properament)
Inscripcions (properament)


També s'ofereixen altres cursos com:

Cos Administratiu (C1) de la Generalitat de Catalunya 
Inici del curs 1 d’octubre de 2019 | Informació i preus | Inscripcions

Cossos d’administració especial. Cossos de titulació superior (A1) i cossos de diplomatura (A2). Temari comú
Inici del curs 1 d’octubre de 2019 |Informació i preus (properament) | Inscripcions (properament)

Curs de preparació del temari general de TOTS els cossos C1 de la Diputació de Barcelona
Inici del curs 1 de novembre de 2019 | 
Informació i preus (properament) | Inscripcions (properament)

Curs de preparació del temari general de TOTS els cossos C2 de la Diputació de Barcelona
Inici del curs 1 de novembre de 2019 | 
Informació i preus (properament) | Inscripcions (properament)

Curs de preparació per a les places d’auxiliar administratiu, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala auxiliar, escala d’administració general, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona
Inici del curs 1 de gener de 2020 | Informació i preus (properament) | Inscripcions (properament)

Aquests cursos es gestionen directament per l'equip de preparació d'oposicions i tenen un correu per atendre qualsevol dubte que tingueu: oposicions@intersindical-csc.cat

dimecres, 5 de juny del 2019

La Intersindical-CSC demana que es faci una aposta per lluitar contra l’emergència climàtica als centres de treball

El Dia Mundial del Medi Ambient se celebra el 5 de juny a tot el món. Aquesta celebració va ser establerta per l’Assemblea General de les Nacions Unides en la seva Resolució (XXVII) del 15 de desembre de 1972, i amb la qual es va iniciar la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà d’Estocolm (Suècia).


El Dia Mundial del Medi Ambient és un dels principals vehicles pels quals l’Organització de les Nacions Unides estimula la sensibilització mundial entorn del Medi Ambient i intensifica l’atenció i l’acció política. 

Avui dia estem en una situació crítica en relació al nostre entorn. L’emergència climàtica és innegable, darrers informes ens posen de manifest que només ens queden onze anys per evitar la catàstrofe climàtica i limitar la pujada de la temperatura mitjana mundial a 1,5ºC. Ens trobem en una situació d’emergència mundial en la que els govern actuals no estan a l’alçada de donar solucions contundents 


Per aquest motiu, des de la Intersindical-CSC, fem un seguit de propostes relacionades amb la defensa del medi ambient a l’entorn del món del treball i del model productiu: 
 1. És urgent que els centres de treball siguin sostenibles i això vol dir que tots els centres de treball han de passar un control d’eficiència energètica que caldrà fer públic a través de la web de la Generalitat de Catalunya per posar de manifest el nivell de sostenibilitat ecològica de cada centre de treball. Així mateix cal que cada tres anys es faci aquest revisió i es posin de manifest les mesures de millores en aquesta matèria. Aquestes mesures hauran de tenir en compte el tipus de sector i volum de les empreses i adequar-ne les obligacions. 
 2. Obligar als centres de treball a fer formació de sensibilització i de mesures concretes als treballadors i treballadores sobre conceptes d’eficiència energètica aplicades als llocs de treball. La Generalitat de Catalunya haurà d’oferir aquesta formació a petites i mitjanes empreses per garantir que tots els treballadors i les treballadores rebin aquesta formació. 
 3. Fer una detecció de sectors professionals que es poden considerar que duen a terme productes poc respectuosos amb el medi ambient i promoure polítiques de reconversió de sectors i formació als treballadors i treballadores en relació a aquesta reconversió de sectors, que prioritàriament han de ser sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. 
 4. Reforçar les accions de control i sancions als centres de treball que no segueixin les obligacions mediambientals en el seu sector. 
 5. Que les administracions públiques fomentin la transformació energètica de les empreses implementant instal·lacions d’energia renovable. 
Sabem que aquesta situació d’emergència climàtica afectarà a les empreses i de retruc als treballadors i a les treballadores, i cal començar a prendre mesures per lluitar contra les conseqüències negatives de la crisi climàtica, en primer lloc, i evitar que això afecti a llocs de treball, de manera que si ens avancem aconseguirem reduir els impactes negatius que comporti el respecte al medi ambient des dels sectors productius i als centres de treball. 

Tanmateix des de la Intersindical-CSC ens sumem a les accions i concentracions de Fridays for Future i altres organitzacions que lluiten contra en favor del medi ambient i contra la crisi climàtica que vivim.


dilluns, 3 de juny del 2019

Sobre la no aplicació del permís de naixement, adopció o acollida recollit al nostre acord/conveni

L’entrada en vigor del Reial Decret-llei 6/2019, de d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació ha suposat l’ampliació del permís de paternitat, una mesura que fomenta aconseguir la plena igualtat d’oportunitats i drets entre homes i dones. L’ampliació del permís de paternitat es farà de forma progressiva fins a aconseguir, en el termini de tres anys, les 16 setmanes que tenen les dones per maternitat. Així, el 2019 els homes comptaran amb 8 setmanes de permís per naixement o adopció d’un fill; el 2020 els pares passaran a tenir 12 setmanes i en 2021, els pares disposaran d’una baixa de paternitat de 16 setmanes.

Davant d’aquest nou context, el passat 15 de maig, la Intersindical-CSC vam sol·licitar al departament de RH quin criteri s’està aplicant sobre els permisos de paternitat. Varis afiliats ens comentaven que, un cop demanat el “permís de 5 dies laborables consecutius dins dels 10 dies següents a la data de naixement/adopció/acolliment“ aquests no se’ls concedirien. Segons conveni vigent tenim, per naixement/adopció de fill, aquests 5 dies retribuïts per l’empresa. La Intersindical-CSC  entenem que aquests dies van a banda del permís de paternitat subvencionat per l’Estat.

La resposta rebuda des de RH confirma que s’han deixat d’aplicar els 5 dies laborables que estableix el nostre Acord/Conveni, en entendre que ara s’aplica una norma més favorable:

 • Segons consulta realitzada a la Diputació de Barcelona, i segons el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, que modifica entre d’altres el text refós de la Llei del Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, estableix en l’article 3.4 a) que per l’any 2019, la durada del permís del progenitor diferent a la mare biològica per naixement disposa d’un període de suspensió total de vuit setmanes, de les quals les dues primeres les ha de gaudir de manera ininterrompuda immediatament després del part.

  El criteri és que com ara el permís per l’altre progenitor és de dues setmanes immediatament posteriors al part, i és mes favorable que els 5 dies hàbils que hi havia amb anterioritat, s’aplica la norma mes favorable, per tant el permís per 5 dies per naixement ja no es pot aplicar.
En aquest sentit, des de la Intersindical-CSC vol fer constar el següent:

1. La modificació introduïda per Decret-llei que permet fer dues setmanes per l’altre progenitor inmediatament després del part, modifica l'Estatut dels Treballadors i dels Empleats Públics, per tant, la modificació no s’ha fet al Conveni col·lectiu o Acord de condicions de treball de l'Ajuntament.

2. La Direcció de l'empresa no pot modificar unilateralment ni el Conveni ni l'Acord, ni reinterpretar-lo sense prèvia consulta als representants sindicals.

3. Tot i així, entenem que els 5 dies hàbils consecutius a la data de naixement que reconeix el nostre conveni, es solapen ara amb la millora introduïda recentment per Decret-Llei que atorga ara dues setmanes immediatament després del part i, per tant, no es poden gaudir alhora.

En el sentit de reforçar la nostra contribució a la igualtat entre dones i homes, sol·licitem s’acordi, amb efectes retroactius a la data d’aprovació del el Reial decret-llei 6/2019, d’1 de març,  una nova aplicació d’aquest punt del Conveni pel qual:

 • El permís de 5 dies laborables no siguin consecutius a la data de naixement/adopció/acolliment de fill/a, si no que siguin a continuació de les setmanes de gaudi introduïdes segons el Reial decret llei 6/2019Aquest permís seria aplicable fins l’any 2021 en què el permís maternitat i paternitat ja s’haurà equiparat.

4. Aquesta nova aplicació es veuria efectiva amb la següent modificació del redactat:
 • Redactat actual: “(...) El progenitor/ora que no gaudeixi del permís de maternitat, té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dins dels deu dies següents a la data del naixement, o a l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar (...)
 • Redactat proposat: “(...) El progenitor/ora que no gaudeixi del permís de maternitat, té dret a un permís de cinc dies laborables per naixement així com per l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar (...)


És per això que hem sol·licitat de forma urgent, es parli aquest punt en Mesa de Negociació.