dimarts, 25 de gener del 2022

Concentració contra la reforma laboral

 


FORMACIÓ – PLA AGRUPAT DIBA

Cada any la Diputació de Barcelona proposa un Pla Agrupat de Formació per poder optar als fons de l’AFEDAP (Acord per a la Formació Contínua dels Empleats de les Administracions Públiques). Per a poder adherir-se a aquest Pla, en entitats de més de 200 treballadors cal l'informe favorable dels representats sindicals.

La Intersindical sempre ha estat molt crítica amb el model de Formació que s'ha ofert a les persones treballadores des de fa anys, basat principalment en els cursos que s'ofereixen en aquest Pla Agrupat.

La nostra proposta és donar compliment al que estableix el nostre conveni sobre formació, aprofitar la partida pressupostària de 100.000,00€ per a fer un veritable Pla de Formació bianual, on es recullin les necessitats presents i futures de la plantilla, per tal d'aconseguir una veritable carrera professional que permeti la millora continua dels equips de treball i el personal directiu.

Tot i la voluntat expressada per la Direcció de l'Empresa en l'acord del Pressupost 2021, el Pla de Formació segueix encallat, i amb prou feines s'ha executat la meitat de la partida pressupostada. Algunes peticions de formació són rebutjades pel fet de que el Pla no s'ha aprovat, i no està reglamentada la possibilitat de fer formacions més enllà de les previstes en programes com el Pla Agrupat de la Diputació de Barcelona.

No posem en dubte la bondat d'aquest Pla Agrupat i les accions formatives que s'hi inclouen, com tampoc la voluntat de millora any a any d'aquesta eina de formació, però creiem que l'objectiu ha de ser disposar duna eina pròpia per a les treballadores i treballadors del nostre ajuntament, dotada pressupostàriament. És amb aquesta voluntat que hem informat desfavorablement l'adhesió al Pla Agrupat de la Diputació de Barcelona.