dimarts, 24 de gener del 2023

POSICIONAMENT DE LA INTERSINDICAL A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL

Benvolgudes companyes i companys,

A la darrera Mesa General de Negociació l’empresa ens ha presentat la proposta per a l’aprovar al proper Ple una modificació parcial del catàleg de llocs de treball per crear i modificar diversos llocs (Expedient número 2384/2022/eRH)

Des de la Intersindical volem mostrar el nostre rebuig en la manera de treballar la proposta de modificació del Catàleg de Llocs de Treball que el govern municipal vol portar a aprovació per al proper Ple de desembre perquè no és la valoració de TOTS els llocs de treball.

Això no vol pas dir que les persones que des de fa temps estan esperant el reconeixement de les tasques que desenvolupen en el seu dia a dia no s’ho mereixin. El que no compartim en absolut són les maneres com es fan les coses.

La Intersindical des de la seva creació a l’ajuntament de Vilanova sempre ha defensat la necessitat de fer una Valoració de Llocs de Treball que acabés desembocant en una Relació de Llocs de Treball. Hem de recordar que la Relació de Llocs de Treball és un instrument organitzatiu dels RRHH de la casa que l’Ajuntament hauria de tenir obligatòriament per llei però que malauradament cap govern ha tingut una voluntat política real i decidida en revertir aquesta situació. De fet, el darrer intent de valoració de llocs de treball ha quedat en paper mullat davant la falta de voluntat d’aplicar el resultat de l’estudi fet per una empresa externa.

Des del nostre sindicat no volem avalar una actuació que fa saltar pels aires qualsevol tipus de criteri objectiu en política de RRHH avalat en criteris d’igualtat, mèrit i capacitat. Aquesta proposta no fa més que perpetuar un model de gestió de Recursos Humans caduc i arbitrari, sense establir criteris objectius que permetin comparar la dificultat, expertesa i volum de feina que cada lloc de treball suposa, tot provocant una espiral arbitraria i perversa en que la decisió de reconèixer una determinada situació salarial concreta, no es troba definida sota cap criteri homologable a qualsevol bona pràctica en RRHH.

Estem segurs que hi haurà molts companys i companyes que també es mereixen una reconsideració del seu lloc de treball però que no apareix dins de la llista dels afectats per l’actual modificació del catàleg. En definitiva, aquest tipus de mesures generen una greu sensació d’indefensió per la resta de treballadors que no veuen recompensat el seu esforç en tirar endavant el seu treball.

Per tot l’anterior, la Intersindical conclou que amb aquesta proposta es confirma que la política de RRHH es fa actualment totalment a cegues, sense cap criteri objectiu i sense la voluntat d’esmenar o redreçar una bola que cada cop és fa més gran i més perillosa en temes de capítol 1 i que esperem que algú, algun dia, vulgui entomar seriosament la responsabilitat de redreçar el rumb a uns estàndards homologables a una Administració moderna del s.XXI fonamentada en el bon govern i en criteris objectius. Quan així sigui, tindrà La Intersindical al seu costat disposada a treballar i arribar a acords que enforteixin la organització del nostre Ajuntament.ELECCIONS SINDICALS 2022: Els Resultats


En primer lloc agrair-vos a tots la participació a les darreres eleccions sindicals, especialment a les persones que formaven les meses dels tres col·legis electorals, també les companyes del Servei de Gestió del Talent i les Persones que han col·laborat en tot moment pel bon funcionament del procés electoral i, sobretot, a tots als que us vau acostar a votar al Saló de Plens del nostres ajuntament. Sense vosaltres no hauria estat possible una participació del 76%.

Amb els vostres vots heu escollit una delegada i dos delegats de La Inter a la Junta de Personal:

MARGA CARBONELL PUJOL

JORDI FORGAS MASSO

TON ROURE RIPOLL

I dos delegades i dos delegats més al Comitè d’Empresa:

PAU JASANADA MASSANA

SUSANNA GARCIA PRIETO

ALEU PONS ALBA

ROSA HERRAIZ GUARDIA

La Intersindical es consolida com a segona força sindical a l’ajuntament, aconseguint per primer cop un delegat al col·legi d’especialistes i oficis. Aquests resultats inclouen una validació al nostre sistema de representació sindical, que va més enllà dels delegats i delegades, per aquest motiu volem comptar amb tu ara més que mai.

Us adjuntem un resum dels resultats i la comparativa amb els de fa 4 anys. A La Intersindical continuarem treballant amb transparència pels drets de totes les persones treballadores de l’Ajuntament.

Per acabar, volem reconèixer la feina feta per les delegades i delegats que ens han representat aquests darrers quatre anys.dilluns, 24 d’octubre del 2022

Increment retributiu 1,5%


Recentment el BOE ha publicat el RDL 18/2022, on s'estableixen tot un seguit d'increments retributius fruit de l'Acuerdo Gobierno-Sindicatos de las Administracionses Públicas.

Tots som coneixedors i conscients de la precària situació pressupostària del nostre ajuntament pel que fa al Capítol 1 i els ajusts i modificacions que caldrà fer des d'ara fins a finalitzar l'exercici 2022. També estem al cas de la manca d'acord en el darrer Ple Municipal per aprovar les OOFF per l'any que ve i de les dificultats que això implica de cara a disposar d'un nou Pressupost aprovat abans del dia 1 de gener de 2023. Ara bé, la manca d'una adequada planificació i posterior gestió i execució pressupostaria en cap cas pot comportar un perjudici per als treballadors municipals.

Aquest Reial Decret Llei és clar en quan a la implementació i els terminis d'aquest increment salarial. A més, cal tenir en compte que les persones treballadores de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com tota la ciutadania en general, estan patint el desmesurat augment de preus que implica l'actual situació inflacionista, i aquests increments proposats per l'Estat han de servir per ajudar a equilibrar l'augment de preus amb els salaris.

Des de La Intersindical no compartim els termes de l'acord a tres anys ja que impliquen increments molt per sota de les previsions de creixement de l'IPC, provocant més pèrdua de poder adquisitiu, que se suma a la retallada salarial del 5% que vam patir ara fa 12 anys. Des de la Intersindical no renunciarem MAI a la clàusula de revisió salarial amb referència de l'IPC Català. I davant la pèrdua de més d'un 20 per cent de salari que portem EXIGIM que es deixi de negociar tot el que té a veure en condicions laborals del personal de la Funció Pública fora del Marc Català.

Dit això, exigim el Govern a reflectir l'increment del 1,5% a la nòmina del mes de novembre així com el cobrament dels endarreriments corresponents, ja que la inflació no té aturador i cada dia som més pobres.