dijous, 15 de setembre del 2022

ELECCIONS SINDICALS 2022

Aquesta setmana s’han constituït les meses del procés electoral per escollir les delegades i delegats sindicals pels propers quatre anys. També s’ha fixat el calendari electoral d’aquestes eleccions que seran el proper 3 de novembre.

Des de La Intersindical vam demanar establir el calendari amb els terminis mínims previstos per la llei, per tal de resoldre aquesta comtessa electoral i seguir negociant amb l’empresa totes les qüestions que han quedat pendents arran de la priorització de la negociació del procés d’estabilització d’interins.

La possibilitat d’establir el dia de votació abans no acabi el mandat de 4 anys existeix, i s’ha donat en molts casos, quan hi ha acord per part de les forces sindicals que es presenten a les eleccions. Tanmateix en aquest cas la resta de sindicats no han volgut escurçar aquests terminis, donant l’excusa perfecte a l’empresa per aturar la negociació col·lectiva durant gairebé dos mesos.

La Intersindical va proposar també establir un sistema de vot telemàtic, que permetés emetre el vot des de la Intranet Municipal, evitant desplaçaments i facilitant aquest dret de les persones treballadores. Si be aquesta modalitat de vot no està reconeguda per llei, si que s’ha utilitzat en altres ocasions amb molts bons resultats tant a l’administració pública com a l’empresa privada.

Aquests darrers dos anys les companyes i els companys del servei TIC han demostrat sobradament la seva capacitat per a resoldre situacions sobrevingudes i trobar solucions tècniques per a la connectivitat i comunicació de totes les treballadores municipals, molt sovint més enllà del que preveuen les lleis i normatives vigents, per tal de poder continuar donant un bon servei com a administració pública. Per tant les dificultats tècniques que suposa aquesta modalitat de vot no han de ser un impediment per a implementar-la, si hi ha voluntat de fer-ho.

Malauradament la resta de representats sindicals van adduir manca de confiança en el vot telemàtic i per tant van refusar aquesta proposta. És una llàstima desaprofitar els avantatges i oportunitats que ens ofereixen les noves tecnologies, més quan aquestes afavoreixen la participació, i ancorar-se en una metodologia dels anys 80 que ens allunya del que volem ser com a societat.

Us encoratgem a participar d’aquest procés electoral, revisant les vostres dades al cens, valorant totes les candidatures i exercint el vostre dret a vot el proper 3 de novembre.