dimarts, 15 d’octubre del 2019

Preguntes i respostes a la Vaga General de divendres

El perquè d’aquesta vaga. 
Amb aquesta vaga, la Intersindical-CSC vol reclamar que el govern espanyol derogui d’una vegada per totes la reforma laboral aprovada l’any 2012 la qual ha suposat una flagrant retallada de drets laborals que ha aprofundit en la precarietat als centres de treball; a més, el sindicat vol reivindicar un salari mínim català de 1.200 euros, la recuperació de les lleis socials del Parlament tombades pel Tribunal Constitucional, la plena igualtat de tracte i oportunitats de treball entre homes i dones, i un servei públic de qualitat i amb condicions laborals dignes. 

El dret a vaga. 
El dret a vaga és un dels drets fonamentals de tot treballador i treballadora recollit a la Constitució. Aquest dret s’exerceix quan el conjunt dels treballadors de forma concertada decideixen cessar legítimament en la prestació dels serveis, per tal de defensar els seus interessos legítims. 

En aquest cas la iniciativa a declarar la vaga ha estat duta per la Intersindical-CSC, i interpel·la a tot el conjunt de treballadors i treballadores de Catalunya, estiguin afiliats o no a la I-CSC, estiguin afiliats o no a qualsevol altre sindicat. 

Al tractar-se d’una vaga general, correspon a les organitzacions sindicals comunicar la convocatòria de vaga davant l’autoritat laboral i a les associacions de representació empresarial, i no és necessari realitzar una comunicació individualitzada empresa a empresa. 

En quin moment puc afegir-me a la vaga? 
Pots afegir-te a la vaga en qualsevol moment, fins i tot un cop iniciada. En aquest cas, el descompte de salari només afectarà a les hores que hagis fet vaga. 

No és obligatori comunicar a l’empresa la intenció de fer vaga. En el cas que l’empresa ho demani, tens llibertat a no dir res. 

Conseqüències de l’exercici de dret a vaga. 
No s’estingeix sota cap cas la relació laboral, sinó que aquesta queda en suspensió. 

L’empresa no pot sancionar el treballador per exercir aquest dret. 

El/la treballador/a no presta la seva activitat laboral i l’empresa no té obligació d’abonar el salari. 

Durant la vaga no es cotitza a la Seguretat Social, i es descomptarà la part del salari proporcional. Concretament afecta el salari base i complements del dia de vaga, la part proporcional dels festius d’aquella setmana i la part proporcional de les pagues extres.No es descompta la part proporcional de vacances, ni festius fora de la setmana en la qual s’ha produït la vaga, ni els complements extrasalarials. 

Per fer-nos una idea del que suposa a nivell de descompte, es calcula de manera aproximada que un dia de vaga equival a 1,4 dies de salari ordinari. 

Sobre els serveis mínims i serveis de manteniment 
S’establiran serveis mínims en aquelles empreses que ofereixin serveis públics o de reconeguda necessitat. Aquests serveis són decretats per l’Administració. 

En cap cas l’empresa de manera unilateral pot imposar els serveis mínims. 

Els serveis de manteniment són aquells necessaris per al manteniment dels locals, maquinàries, instal·lacions, matèries primeres i tot allò que es consideri imprescindible a la posterior reanudació de l’activitat. 

La fixació dels serveis de manteniment cal que siguin acordats entre les empreses i el comitè de vaga. 

Aquests serveis són d’obligat compliment en el cas que siguis una de les persones designades per l’empresa per a la seva realització. 

Què passa si estic en periode de proves? 
Durant el període de proves tens els mateixos drets laborals que la resta de treballadors/es. 

I si sóc autònom/a o econòmicament depenent? 
El dret a vaga únicament interpel·la als treballadors i treballadores assalariades. 

Si ets autònom no estàs amparat pel dret de vaga, i les conseqüències amb qui es té obligació laboral no estarien protegides. 

Pots aturar la teva activitat laboral, però cal que tinguis en compte com fer-ho. 

Què passa si no puc arribar a la feina o hi arribo tard? 
En el cas que no vulguis fer vaga o hagis de complir amb la realització de serveis mínims, si per motius aliens a la teva voluntat no pots arribar a la feina, o veus que hi arribaràs tard, cal que avisis ràpidament a l’empresa sobre la teva situació, i que demanis justificant en el cas que no puguis agafar els transports públics o aquests funcionin de manera irregular. 

Piquets informatius. Què són? 
Els piquets informatius són grups de treballadors i treballadores la funció dels quals és informar i fer publicitat de la vaga. 

L’empresa pot negar l’entrada de piquets dins de l’edifici, però no hi ha cap impediment legal per a que els piquets es situïn fora de l’empresa per tal de poder parlar amb els treballadors. 

Recorda, per tant, que l’activitat del piquet informatiu està reconeguda per la llei. 

Què puc fer si estic d’acord amb la vaga? 
Pots col·laborar de moltes maneres, i la millor d’elles és ajudar a difondre aquesta informació. Algunes idees: 
- Penja en el teu centre de treball el cartell de vaga.
- Facilita a la persona responsable de l’empresa, còpia del preavís de vaga.
- Difón el díptic informatiu que hem editat i també la informació que estàs llegint.
- Organitza amb els teus companys activitats per informar sobre les raons de la vaga. 
- Fes arribar a tanta gent com coneguis tota aquesta informació. 
- El dia de la vaga, pots formar part de piquets informatius. 

Que cap treballador/a es quedi sense el dret a exercir EL SEU DRET A VAGA! 

I el dia de la vaga què puc fer? 

Et proposem algunes idees: 

– NO TREBALLIS. Si estàs d’acord amb els motius de la vaga, no vagis a treballar. 

– NO VAGIS A CLASSE. Els i les estudiants també poden exercir el seu dret a vaga. I si tens fills/es petit/es, no els portis a l’escola. 

– NO CONSUMEIXIS. Recorda que estem en vaga, per tant, surt de casa amb tot el que necessitis, aigua, menjar i allò que consideris imprescindible. 

– NO USIS ELS SERVEIS PÚBLICS. El dia de vaga afecta a tothom, i tots els treballadors tenen dret a fer vaga, també els que ofereixen serveis públics. Segur que la major part de gestions amb l’administració les pots fer un altre dia. 

– PARTICIPA A CONCENTRACIONS I MANIFESTACIONS. Una bona manera de lluitar pels nostres drets, és sortint al carrer i participant de les concentracions i manifestacions que es convoquin.