divendres, 30 d’abril del 2021

Reglament del Teletreball

Aquestes són les propostes de La Intersindical de cara a la negociació i aprovació del Reglament del Teletreball a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En aquest enllaç podeu consultar el document sencer.

· El Teletreball és voluntari.

· La Relació de Llocs de Treball ha d’establir si aquest es pot desenvolupar en modalitat de teletreball, i incloure aquest apartat a les Bases de les convocatòries i la Oferta Publica d’Ocupació.

· Mesures per evitar l'aïllament social.

· Definir un ACORD entre l’empresa i el treballador/a que reculli les condicions del teletreball

- Requisits personals i laborals per acollir-se al teletreball.

- Mitjans necessaris, i el manteniment d’aquests, per poder desenvolupar el teletreball.

- Drets i deures. Que han de ser el mateixos que el del treball presencial i cal recollir-los en la propera negociació del Conveni.

- Horari de treball. Vetllar per assegurar les reunions de l’equip i, sobretot, el servei al ciutadà.

- Dret a la desconnexió digital.

- Formació també sobre les eines i riscos del teletreball.

· No incorporar controls sobre el teletreball que no existeixin en el treball presencial, ni cap altra regulació que suposi discriminació de les persones que teletreballen.

· Mentre la VLLT no estigui feta, es considerarà que els llocs que es poden desenvolupar en modalitat de teletreball són tots aquells que en temps de pandèmia ho han pogut fer.dijous, 29 d’abril del 2021

1 de maig, Dia Internacional del Treball

La Intersindical organitza més de 20 de concentracions arreu del territori aquest Primer de Maig. Amb el lema “Construïm el futur! Al servei del país i de la gent treballadora”
Amb la finalitat de garantir les mesures de seguretat i sanitat en el marc de la pandèmia, cal fer un registre de persones assistents. Recordeu que, a banda de la inscripció, és obligatori portar mascareta i mantenir les distàncies de seguretat.
dimarts, 27 d’abril del 2021

dimarts, 20 d’abril del 2021

PER QUÈ HEM SIGNAT L’ACORD DE PRESSUPOSTOS 2021?

A la passada Mesa General de Negociació del dia 7 d’abril de 2021, les seccions sindicals d’UGT, SFP i La Intersindical vam donar conformitat a una sèrie d’acords al voltant de la negociació del Pressupost Municipal per l’any 2021.

Com recordareu, aquesta secció sindical va posicionar-se en un extens document sobre la proposta del Govern. Tanmateix sempre hem estat oberts a la negociació amb la voluntat d’arribar a un consens per poder acordar millores en les condicions de treball de la plantilla, i creiem que cal seguir treballant en aquesta línia per aconseguir-les.

Aquest acord dóna resposta a algunes de les demandes formulades al posicionament inicial de La Intersindical respecte el Pressupost 2021, i van en la línia expressada per aquesta Secció Sindical de negociar i arribar a acords, en el marc del Conveni i Pactes i dels acords signats entre l’empresa i la representació sindical.

La proposta d’acord inicial de l’empresa manifestava en el primer punt l’acord general amb el Pressupost 2021 aprovat pel govern. Aquesta secció sindical va proposar canviar aquest redactat, per ser coherents amb el posicionament expressat respecte el pressupost, acordant finalment:

Manifestar la voluntat de seguir treballant conjuntament buscant l’acord de les parts en les futures modificacions del Pressupost 2021.

Per altra banda, es van incorporar les aportacions d’UGT, relatives a facilitar l’estat d’execució del Cap.1 del Pressupost trimestralment, reunir la MGN tantes vegades com sigui necessari per a resoldre les discrepàncies sobre l’aplicació del Conveni/Pactes i iniciar les negociacions per actualitzar el Conveni Col·lectiu.

Així mateix, l’empresa incrementava l’Oferta Pública d’Ocupació prevista per l’any 2021 en 33 places de torn lliure i 3 de promoció interna, per tal de reduir la interinitat de la plantilla, que actualment ronda el 30%, i regularitzar llocs de treball de superior categoria.

Per tal de vetllar pel compliment d’aquesta important oferta pública d’ocupació, s’acorda que s’iniciarà la negociació de les futures OPO durant el primer semestre de 2021, prioritzant la estabilitat en la plantilla i intentant limitar la temporalitat de la mateixa i garantir la carrera professional mitjançant la convocatòria de les Promocions Internes necessàries.

La Intersindical va incloure a l’acord el compromís de negociar i aprovar el Reglament del Teletreball durant aquests primer semestre.

Un altre punt important és l’acord de fer les modificacions necessàries al Cap.1 per tal de dotar una partida pressupostària per a fer front als resultats de la Valoració de llocs de treball.

Finalment, l’empresa es compromet a informar dels processos d’internalització i municipalització de serveis i entregar tota la documentació relativa a la RLT.dijous, 15 d’abril del 2021

Desgravació de les quotes sindicals a la declaració de la Renda 2020

Per poder obtenir un certificat de les quotes sindicals satisfetes durant el 2020 podeu adreçar-vos al correu electrònic gestio@intersindical-csc.cat.

Tanmateix, si heu estat d’alta al sindicat tot l’any passat, veureu que heu pagat 4 quotes de 23€, que sumen 92€ anuals.

Per a poder incorporar aquesta desgravació a la Declaració de la Renda heu de buscar la casella 014:

- Des del Resum de la declaració, clicar a l’apartat “Rendiments del treball”.

- Editar la casella 014 i anotar la quantitat satisfeta al sindicat.

- Tornar al resum de la declaració per veure el resultat re-calculat.

Aquesta dada s’ha d’incloure des de la declaració individual (o la del cònjuge), no es pot introduir des de la declaració conjunta.