dijous, 27 de maig del 2021

Proposta de la Intersindical de Reglament del Treball a Distància


Avui us presentem el document que hem preparat i enviat a la resta de seccions sindicals, per tal de consensuar una proposta conjunta i defensar-la a la propera Mesa General de Negociació.

La nostra proposta estableix, entre d'altres qüestions:

- Voluntarietat del teletreball

- Igualtat de condicions entre persones que treballen a distància i presencialment.

- Compensació per les despeses que comporta treballar a distància, a raó de 2€/jornada de treball.

- Horari de disponibilitat i flexibilitat horària.

- Dotació dels mitjans equips i eines per a teletreballar o alternativament compensació econòmica per l’amortització, manteniment i ús dels equips propis a raó de 7,50€/mes.

- Conciliació de la vida personal i laboral.

- Dret a la socialització.

Així mateix demanem que es reconegui el dret de les persones que han treballat a distància fins ara a continuar amb aquesta modalitat de treball, fins que s’aprovin les fitxes de la valoració de llocs de treball i es faci efectiu l’acord de treball a distància.

Aquest document ha estat fruit de moltes hores de treball dels membres de la secció, i el compartim amb vosaltres per tal de resoldre els dubtes que us plantegi i pugueu fer-hi les vostres aportacions.


dilluns, 24 de maig del 2021

Municipalització dels Centres Cívics

A partir del dia 1 de juny de 2021 les persones treballadores de la Xarxa d’Equipaments Cívics Municipals s’incorporaran com a personal subrogat al nostre ajuntament.

Aquesta situació laboral és nova ja que aquests treballadors formaran part de l’ajuntament, però no de la plantilla municipal.

Des de la Intersindical:
· Impulsarem la creació dels llocs de treball a la Oferta Pública per l’any 2022.
· Consensuarem amb l’empresa les Bases per aquests llocs de treball.
· Reclamarem que la convocatòria i el corresponent procés de selecció es facin durant l’any 2022.
· Negociarem amb l’empresa la millora de les condicions laborals que els siguin aplicables per tal d’equiparar-los a la resta de de la plantilla.

La Intersindical defensa la igualtat d’oportunitats en l’accés a un lloc de treball públic. Des d’aquesta premissa volem que tot el personal al servei de l’ajuntament tingui la oportunitat d’aprovar els corresponents processos selectius, adequant-los a la realitat del lloc de treball, i evitant perllongar indefinidament les situacions d’interinatge. Com també possibilitar la carrera administrativa, amb la convocatòria de promocions internes, tal com estableix el nostre conveni col·lectiu.

Podeu ampliar aquesta informació clicant en aquest enllaç.


Centre cívic Molí de Vent - Joanot Martorell
(foto web municipal)
dijous, 20 de maig del 2021

VOLEM L’AJUDA TIC AL FONS SOCIAL

A la reunió de la Junta de Personal del passat 19 de maig, la Intersindical va portar a debat i votació el punt de l’ordre del dia del que us informàvem el passat 14 de maig, demanant una convocatòria extraordinària d’Ajudes TIC del Fons Social per a fer front a les despeses ocasionades per la compra de material i productes informàtics.

Malauradament, amb els vots en contra de CCOO, UGT i SPL va decaure la proposta, i per tant no es podrà negociar aquesta proposta a la Mesa General de Negociació amb l’empresa.

Trobareu més informació sobre aquesta votació en aquest enllaç.divendres, 14 de maig del 2021

Punt a debatre a la propera Mesa General de Negociació

La Secció Sindical de la Intersindical proposa aquest tres punts per a la propera MGN, on esperem debatre’ls i arribar a un acord per tal que s’aprovin.

- Prorrogar la modalitat de teletreball més enllà de l’estat d’alarma

- Protocol per al reconeixement de treballs de superior categoria

- Permís Menstrual


A més, hem demanat incloure la nostra proposta d’Ajudes TIC a les properes reunions de la Junta de Personal i el Comitè d’empresa.

Segons les dades facilitades per l’empresa a la partida del Fons Social de l’any 2020 hi resta un romanent de 143.499,80€. Al nostre entendre tant important és que aquesta partida del pressupost es doti suficientment, com que s’apliqui en la seva totalitat a la finalitat a que s’ha de destinar.

Es per això que Intersindical proposa una convocatòria extraordinària d’Ajudes TIC a càrrec del romanent del Fons Social de 2020, per a fer front a les despeses ocasionades per la compra de material i productes TIC, ja sigui per l’ús de la pròpia persona treballadora, com per als fills en edat escolar que han necessitat aquests equipaments per fer classes a distància.


Esprem rebre el suport de la resta de forces sindicals per poder portar aquests punt a la propera Mesa General de Negociació i acordar-ho amb l’empresa.dijous, 6 de maig del 2021

Permís menstrual


Recentment les
companyes de l’Ajuntament de Girona han acordat en Mesa de Negociació un Permís de flexibilització menstrual que permet poder flexibilitzar la seva jornada laboral, amb un màxim de 8 hores mensuals, a recuperar en un termini de tres mesos.

Intersindical portarà aquesta proposta a la propera Mesa General de Negociació per tal que el Permís de Flexibilitat horària recuperable i per Indisposicions es pugui fer servir també com a permís menstrual, justificant-ho a través d’una declaració auto-responsable.

Podeu llegir la proposta completa al següent enllaç.
dilluns, 3 de maig del 2021

Hores sindicals 1r trimestre 2021

Continuem amb el nostre compromís de transparència i publiquem les hores sindicals que han utilitzat els Delegats Sindicals de la nostra secció durant el primer trimestre d’aquest 2021.


En total s’han comptabilitzat 694 hores sindicals. D’aquestes, 638 són per tasques sindicals dels Delegats i LOLs, un 50% de les que tenim assignades com a Secció Sindical.

Els membres de la secció han dedicat voluntàriament 9 hores i 48 minuts del seu temps personal a tasques sindicals.

Per últim cal comptabilitzar 46 hores i 50 minuts dedicades a reunions convocades per l’empresa.