divendres, 14 de maig del 2021

Punt a debatre a la propera Mesa General de Negociació

La Secció Sindical de la Intersindical proposa aquest tres punts per a la propera MGN, on esperem debatre’ls i arribar a un acord per tal que s’aprovin.

- Prorrogar la modalitat de teletreball més enllà de l’estat d’alarma

- Protocol per al reconeixement de treballs de superior categoria

- Permís Menstrual


A més, hem demanat incloure la nostra proposta d’Ajudes TIC a les properes reunions de la Junta de Personal i el Comitè d’empresa.

Segons les dades facilitades per l’empresa a la partida del Fons Social de l’any 2020 hi resta un romanent de 143.499,80€. Al nostre entendre tant important és que aquesta partida del pressupost es doti suficientment, com que s’apliqui en la seva totalitat a la finalitat a que s’ha de destinar.

Es per això que Intersindical proposa una convocatòria extraordinària d’Ajudes TIC a càrrec del romanent del Fons Social de 2020, per a fer front a les despeses ocasionades per la compra de material i productes TIC, ja sigui per l’ús de la pròpia persona treballadora, com per als fills en edat escolar que han necessitat aquests equipaments per fer classes a distància.


Esprem rebre el suport de la resta de forces sindicals per poder portar aquests punt a la propera Mesa General de Negociació i acordar-ho amb l’empresa.