dimarts, 29 de març del 2022

MESES DE NEGOCIACIÓ?


Amb aquest interrogant final us volem plantejar les dificultats per la negociació col·lectiva al nostre ajuntament, que malauradament ja venen de lluny. El juny de 2020 us parlàvem de les Mesures Organitzatives i Econòmiques que plantejava l'empresa i la negativa a negociar les propostes alternatives que fèiem els representats sindicals.

Durant les reunions sobre el Pressupost i la OPO 2021 l'empresa es va oferir a acordar una sèrie de mesures i es va signar un acord en que es comprometia, entre d'altres coses, a planificar juntament amb els representats sindicat l’Oferta Pública futura.

Malauradament, aquestes bones intencions es van acabar aviat, i el mes de setembre de 2021 l'empresa ens presentava una modificació de la plantilla i el catàleg de llocs de treball dels serveis de la Policia Local i la USM. Un pas més en la política del “cal anar pas a pas i cas per cas”, sense tenir en compte la globalitat del problema existent a l'ajuntament, els greuges que es creen en resoldre només casos concrets i la contradicció que suposa anar modificant el Catàleg de Llocs de Treball i creant noves places mentre la Valoració de Llocs de Treball, iniciada l'any 2020, continua pendent.

Acabàvem doncs el 2021 veient que els acord signats amb l’empresa no s’havien complert i que cada vegada més les Meses de Negociació eren tan sols d'informació quan no d'imposició, sense cap voluntat d'arribar a un acord o atendre les peticions dels representants de les treballadores i treballadors. I per reblar el clau el govern oferia cobrar una gratificació a aquelles persones que havien fet tasques extraordinàries durant aquell any.

Les reunions de Mesa sobre els Pressupostos i la Oferta Pública d’Ocupació del 2022, tot i que es van escoltar les demandes dels sindicats, no van servir per incorporar o modificar la proposta del Govern. Altre cop la Mesa de Negociació era un simple tràmit per justificar l'expedient davant de l'aprovació al Ple Municipal.

A la darrera MGN l'empresa va portar un seguit de modificacions de Catàleg de Llocs de Treball. Algunes eren conseqüència de l' OPO que vol aprovar el govern, juntament amb el pressupost, al Ple del mes d'abril. D'altres, en canvi, són modificacions en determinats serveis de les que no en van poder justificar la necessitat ni la urgència, més enllà que eren demandes de fa temps... Altre cop les solucions arbitraries a casos concrets passen per davant del dret de TOTA la plantilla a disposar d'una Relació de Llocs de Treball fruit de la negociació i l'acord entre l'empresa i els representats dels treballadors i treballadores.

Al principi d'aquest mandat el govern defensava la RLT com una eina indispensable pel nostre ajuntament, però cada dia demostra que no té cap interès en desenvolupar-la, malgrat que serviria per posar ordre i donar sentit a l'organització de l'ajuntament, més enllà dels canvis retributius que correspongui fer.

Exigim que les solucions arbitraries a casos concrets NO PASSIN PER DAVANT DEL DRET DE TOTA LA PLANTILLA a disposar d'una Relació de Llocs de Treball fruit de la negociació i l'acord entre la direcció de l'empresa i els representats dels treballadors i de les treballadores.

dilluns, 21 de març del 2022

Convocatòries 2022

La Oferta Pública d’Ocupació d’enguany inclou diverses places reservades per promoció interna, que juntament amb les que venien d’OPO anteriors es convocaran durant aquest 2022:

· 11 Administratiu/va

· Tècnic/a Mitjà de RH

· Tècnic/a Auxiliar Intervenció

· Tècnic/a Auxiliar Tresoreria

· Tècnic/a Mitjà de Compres

· Sots encarregat/ada USM

· Oficials USM

També està prevista la convocatòria en torn lliure de les 14 places d’auxiliars administratius/ves.

I abans del dia 1 de juny de 2022 cal tenir aprovada la Oferta Pública d’Ocupació per a l’estabilització de places interines i aprovar i publicar les respectives convocatòries dels processos selectius abans d’acabar aquest any. En aquest document us ho expliquem més extensament.

Som molts els companys i companyes afectats per aquest procés d’estabilització i les incerteses que comporta. Restem a la vostra disposició per a resoldre els vostres dubtes i consultes. Recordeu que podeu contactar amb la secció sindical per correu electrònic ( intersindical-csc@vilanova.cat ), per telèfon a l’extensió 2814 o presencialment al local de la secció ( Pl. Vila 11, 1r ).


dilluns, 7 de març del 2022

8 DE MARÇ

AQUEST 8 DE MARÇ FEM-NOS SENTIR MÉS FORT EN ELS CENTRES DE TREBALL I OCUPEM ELS CARRERS AMB EL MOVIMENT FEMINISTA PER COMBATRE EL PATRIARCAT!

Aquest any LA INTERSINDICAL tornem a mobilitzar-nos per denunciar les múltiples desigualtats i violències que patim les dones en totes les esferes de la vida. Més agudes com més baix és el valor social de la feina que realitzem i més precària la nostra situació econòmica, social o cultural.

Aquest any LA INTERSINDICAL NO convoquem vaga general.

Les vagues feministes que es van fer entre el 2018 i el 2020 van aconseguir posar en el centre del debat polític i social les violències i desigualtats que patim i van obtenir un seguiment històric. Ara bé, mentre no construïm les condicions que tornin a fer possible convocar vagues i mobilitzacions altament participades, la Intersindical tenim molta feina a fer: lluitar cada dia en els nostres centres de treball i amb especial èmfasi al voltant del 8 de març, per erradicar les desigualtats i violències que patim les dones i per extensió el conjunt de la classe treballadora del nostre país.

Us convidem doncs a estar més actius que mai i desplegar la vostra acció sindical amb perspectiva de gènere, ara i cada dia. I a omplir els vostres centres de treball de cartells, fer difusió del manifest i de les mobilitzacions.

Finalment us emplacem a què participeu activament de les mobilitzacions que arreu del país s'estan organitzant.

COMBATEM EL MASCLISME DES DELS CENTRES DE TREBALL
FEM REPÚBLICA FEMINISTA A LA FEINA I A TOT ARREU

diumenge, 6 de març del 2022

PRESSUPOST I OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2022

El passat 14 de febrer el Ple Municipal va aprovar (i de quina manera!) el Pressupost 2022 i la Oferta Pública d'Ocupació. La setmana anterior vam tenir tres reunions de Mesa de Negociació on es van debatre i explicar la proposta que presentava el Govern, però on no es va negociar ni arribar a cap acord.

En línies generals el Capítol 1 del pressupost inclou l'increment del 2% en sous i salaris per a tota la plantilla de l'ajuntament i empreses i organismes municipals. La partida de Fons Social, que segons el Conveni ha de ser un 1,25% del Cap.1 queda fixada en 421.615,00€. A diferència de l'any anterior no ens han facilitat les dades per a calcular aquesta partida, però en proporció es coherent amb l'increment de la massa salarial respecte l'any passat.

Els Pressupostos Generals de l'Estat Espanyol limiten els increments a les partides social, com també les aportacions al Pla de Pensions, i davant la dicotomia de reduir l'increment salarial per a dotar la partida del Pla de Pensions, tots els sindicats vam apostar per destinar tot l'increment a sous i salaris.

Des de La Intersindical vam insistir en que es dotés pressupostàriament la partida necessària per al nou programa de gestió de recursos humans, pendents de des fa més de 3 anys, i que en aquest pressupost consta com una inversió contra una venda de sòl. Tenim molts dubtes sobre la viabilitat de la venda de solars municipals, i la manca d’un software de gestió per a sistematitzar la informació ha estat l’excusa que fins ara s’ha posat a les peticions de transparència i informació per part dels representats dels treballadors. La Regidora d’Hisenda va assegurar que “veuen molt factible la venda de sòl” i en cas que no fos així farien una modificació pressupostària per fer front a aquesta despesa.

Pel que fa a la Oferta Pública d’Ocupació valorem molt positivament l’aposta per la Promoció Interna per aquest 2022. En el nostre conveni s’estableix que cal utilitzar sempre el sistema de promoció interna tant per l’accés a llocs de treball com a places de la plantilla, excepte casos excepcionals, que seran prèviament consensuats en la comissió paritària.

És en aquest aspecte en que discrepem en alguns aspectes, doncs s’ofereixen places de lliure concurrència per a llocs de treball que es podrien cobrir perfectament amb la promoció del propi personal de l’ajuntament, tal com disposa el conveni sobre la carrera administrativa: el treballadors/es tenen el dret a optar a les possibilitats d’anar progressant en el seu desenvolupament professional.

Les excepcions haurien de ser per a situacions molt concretes i no referides a criteris generals com “cal incorporar talent extern”.

Certament els darrers anys s’han produït moltes incorporacions procedent de bosses de treball o altres empreses municipals que cal regularitzar, i aquestes ofertes s’han de fer en convocatòria de lliure concurrència per donar la oportunitat a les persones que ocupen interinament aquest lloc de treball a optar a la plaça. Però aquesta no ha de ser la manera d’actuar quan parlem del futur i la planificació a llarg termini de la plantilla.

Si esteu interessats en conèixer més a fons aquests temes us convidem a assistir a les reunions de la Secció Sindical i consultar les actes amb els resums de totes les reunions on assisteixen els nostres delegats sindicals.