dilluns, 22 de novembre del 2021

MODIFICACIONS DEL CATÀLEG VS. NEGOCIACIÓ DE LA VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

El passat 23 de setembre us explicàvem la proposta de de reorganització i regularització dels llocs de treball de la Policia Local i la USM. A la darrera Mesa General de Negociació l'empresa ens va fer arribar la documentació sobre les Modificacions del Catàleg de Llocs de Treball als serveis de la Grua Municipal, Oficines de Turisme i USM.

Una de les peticions més recurrents d'aquesta sindicat, i les altres seccions sindicals, ha estat justament el Catàleg de Llocs de Treball. En aquest document ha de constar, com a mínim, els requisits que descriu l’article 30 del RPEL. Segons el Director de GTiP al nostre ajuntament aquest document està totalment desactualitzat, i per tant la informació que ens donaria seria errònia, motiu pel qual no ens facilita aquestes dades.

Paral·lelament però s'ha anat produint modificacions del Catàleg de Llocs de Treball als Serveis de Secretaria, Intervenció, GTiP... i més recentment l'aprovada a la Policia Local. Aquest desembre es portarà al Ple Municipal una nova modificació de catàleg als serveis de Grua Municipal, Oficines de Turisme i USM.

Sembla clara doncs que la voluntat de la direcció de l'empresa es donar solucions parcials a problemes de col·lectius concrets sense afrontar la negociació, aprovació i aplicació de la RLT. Mostra d'això és que sols s'han convocat tres reunions amb l'empresa que està fent la RLT, la darrera el 23 d'octubre de l'any passat.

Les raons que se'ns donen per afrontar la modificació i reorganització a aquests col·lectius, i no d'altres, és que aquesta és una petició sindical.

La petició del nostre sindicat és negociar i aprovar la Relació de Llocs de Treball, obligatòria per llei, per tal de millorar l'organització i poder regularitzar les situacions de greuges creades per la mala gestió dels darrers anys.