dimecres, 24 de novembre del 2021

Avaluació de Riscos Psicosocials

El passat divendres es va constituir el grup de Treball que farà l'avaluació de riscos psicosocials a la USM. La Intersindical hi som representats amb el nostre delegat de prevenció. Després d'una excel·lent introducció del servei de PRLL hem acordat fer servir la metodologia de l'avaluació amb el sistema FPSICO 4.0. Aquest sistema és el que el servei de Prevenció ens ha recomanat i ens garanteix ser més àgils en la gestió i en la durada definitiva del procés. És important una bona avaluació en temps i forma per poder aplicar mesures, si s'escau el més aviat millor. També hem acordat l'adaptació de les preguntes obertes del qüestionari i la incorporació del Grup de Treball en aquest sistema d'avaluació. Quan l'avaluació estigui finalitzant s'iniciarà una de nova per a un altre col·lectiu de l'Ajuntament.

Si el vostre servei necessita aquest tipus d'avaluació de riscos poseu-vos en contacte amb els delegats de prevenció, delegats sindicals o directament al Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Des de La Intersindical treballarem perquè aquestes avaluacions arribin a tots els col·lectius i serveis de la casa.