diumenge, 28 de novembre del 2021

QÜESTIONARI DE NECESSITATS FORMATIVES

Aquesta setmana heu rebut novament la invitació a respondre el Qüestionari de Necessitats Formatives que s'ha elaborat des del Servei de Gestió del Talent i les Persones juntament amb els representats sindicals.

Es important que dediqueu uns minuts a respondre el qüestionari per tal d'aconseguir una imatge representativa de les necessitats de formació dels diferents serveis i col·lectius de l'Ajuntament.

Si teniu qualsevol dificultat per accedir a l'enquesta o algun dubte respecte el que s'hi pregunta no dubteu a contactar amb GTiP o aquesta secció sindical per poder resoldre i aconseguir el màxim nombre de respostes possible.

Aconseguir que els pressupostos del 2021 incloguessin la partida de formació de 100.000,00€, que preveu el nostre conveni col·lectiu, va ser una bona noticia. No ho ha estat tant el retard en l'elaboració i aprovació del Pla de Formació bianual. A data d'avui s'han executat una mica més de 40.000,00€ en formació i, a falta de l'aprovació del Pla, s'estan denegat peticions de formació tot i haver-hi partida disponible.

L'acord de pressupost 2021 signat amb la direcció de l'empresa establia la negociació del Pla de Formació bianual pel 2021 i 2022, durant el primer semestre de 2021. Fins al moment s'ha produït quatre reunions del grup de treball. Els avanços en aquest tema són insuficients i reclamem un nou impuls per tal d'aprovar el Pla de Formació i posar en marxa totes les accions formatives que s'hi contemplen.