dimecres, 27 d’octubre del 2021

#Estabilització El personal interí no es toca!

No a la Icetada, prou abús de temporalitat

CAP A LA PLENA ESTABILITZACIÓ!

NO A L’ERO MÉS GRAN DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA!

La Intersindical va aprovar i discutir la seva posició sobre l’abús de temporalitat durant el primer semestre d’aquest any. La proposta del sindicat per solucionar l’abús de temporalitat que han patit i pateixen milers de treballadors públics consisteix, resumint-ho molt, en la posada en pràctica d’un mecanisme que ja permet el marc legal actual: habilitar mitjançant reforma legislativa el concurs de mèrits com a fórmula excepcional de les futures convocatòries d’estabilització del personal en abús de temporalitat.

És des d’aquesta crítica a l’abús de temporalitat i, per tant, de la crítica a la mala praxis de les diferents administracions públiques que donem suport a totes les mobilitzacions que lluiten per defensar el personal interí. L’abús de la temporalitat és, avui en dia, un dels principals factors de precarietat a les administracions públiques, una precarietat que no només afecta als treballadors sinó que acaba afectant als serveis públics en general i, per tant, a la ciutadania.

La Intersindical, com a sindicat de classe i independentista, sempre estarà al costat de les mobilitzacions per defensar a la classe treballadora i és per això que fem una crida per mobilizar-se en defensa del personal interí.

El Decret Iceta que encara està en procés d’esmena és una resposta maldestra de l’Estat espanyol davant de l’incompliment flagrant de la normativa europea sobre l’estabilització del personal públic. El desgavell actual és conseqüència d’una provisió de places insuficient per part de les administracions públiques, i la Icetada no aporta solucions, sinó que encara genera més incertesa.

La Intersindical defensa la plena estabilització del conjunt dels treballadors públics i, per això, de manera realista, proposem mesures extraordinàries que ens permetin arribar a una solució estructural.

Proposta de La Intersindical d'acord del personal en situació d'abús de temporalitat en l’àmbit de les administracions públiquesdijous, 14 d’octubre del 2021

Campanya per difondre l’ús del català a la feina

 De les anàlisis fetes a partir de les darreres enquestes de l’IDESCAT sobre els usos lingüístics a la feina s'extreu que el castellà manté un clar avantatge sobre el català que arriba a gairebé 9 punts percentuals. A aquesta realitat cal sumar-hi els resultats de l'estudi que la Plataforma per la Llengua va fer als patis de les escoles i instituts i les contínues invasions de la justícia referents la llengua.

És per tot això que, coincidint amb l'inici de curs, la Intersindical ha dissenyat una campanya per difondre l'ús de la llengua catalana a la feina que inclou cartelleria, difusió digital, xerrades de conscienciació i la inclusió d'aquesta qüestió en properes campanyes d'abast més genèric.

Durant el darrer trimestre del 2021, s'anirà penjant un cartell amb el lema “El català a la feina i arreu” a les oficines i centres de treball de l'Ajuntament amb l'objectiu de conscienciar la importància d'emprar el català en aquest àmbit social.dimarts, 5 d’octubre del 2021

RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE EL CALENDARI LABORAL

Hem rebut més d’un centenar de respostes a l’enquesta que us proposàvem per tal d’elaborar la nostra proposta de Calendari Laboral pel proper 2022. Us agraïm la vostra participació i seguidament us presentem els resultats:La nostra secció sindical sempre ha defensat no prefixar els dies de conveni o excés de jornada, en això el nostre Conveni estableix que per a l’elaboració del calendari laboral caldrà tenir present que, com a mínim (aproximadament) un 50% dels dies de conveni anuals seran fixats com de lliure disposició. La nostre interpretació és que no s’estableix un MÀXIM de dies de lliure disposició, i que per tant tots podrien tenir aquest caràcter. Tanmateix, tradicionalment s’han fixat la meitat de dies de conveni, la Intersindical seguirà defensant a Mesa de Negociació no prefixar els dies de conveni, tant per donar llibertat a les treballadores i treballadors per organitzar-se i conciliar millor la seva vida laboral i familiar, com també per permetre que l’ajuntament segueixi obert tots els dies laborables.
Altres respostes a aquesta pregunta han estat fixar els dies 12 de setembre, 2 de maig, 11 d’octubre, 23 i 25 de juny, 4 d’agost i els dies festius a la ciutat de Barcelona.En aquest apartat cal destacar un nombre important de respostes de companys i companyes que, tot i no tenir fills ens edat escolar, entenen que aquesta opció es important per a la resta de la plantilla i hi donen el seu suport.

Malauradament no hem recollit gaires respostes a aquesta pregunta. Des de la Intersindical seguirem apostant per negociar un calendari per aquests serveis, tal com estableix el nostre conveni i en igualtat de condicions amb la resta de la plantilla. Entre les propostes que ens han plantejat hi ha la de fixar els ponts que cauen en dissabte i, pel cas de Biblioteques, obrir els dissabtes només en el període escolar.

Per acabar, preguntàvem sobre la possibilitat de treballar els festius estatals del 12 d’octubre i 6 de desembre, i sobre mantenir el dia 1 d’octubre com a festiu prefixat.A la pregunta oberta sobre quines propostes voldríeu que tinguéssim en compte hem rebut les següents propostes:

  •  Poder passar dies a hores
  •  Més dies de vacances
  •  Menys política
  •  No fixar ponts generals (per mantenir els serveis oberts)
  •  Poder gaudir de les vacances fins 17/01 o 31/01 de l'any següent
  •  Festiu Sant Jordi
  •  Fixar períodes de vacances a l'estiu

I finalment us preguntàvem sobre quins temes voldríeu que féssim les properes enquestes, on heu proposat temes com el Teletreball, els Drets Laborals, temes a negociar a la MGN (Conveni, Relació de Llocs de Treball, Oferta Pública d’Ocupació), temes Econòmics, sobre la Mútua de Prevenció, de la conciliació familiar-laboral, de Protecció de Riscos Laborals, sobre Formació, Ajudes i Promoció Interna. Els tindrem en compte de cara a properes consultes a la plantilla.