dimarts, 5 d’octubre del 2021

RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE EL CALENDARI LABORAL

Hem rebut més d’un centenar de respostes a l’enquesta que us proposàvem per tal d’elaborar la nostra proposta de Calendari Laboral pel proper 2022. Us agraïm la vostra participació i seguidament us presentem els resultats:La nostra secció sindical sempre ha defensat no prefixar els dies de conveni o excés de jornada, en això el nostre Conveni estableix que per a l’elaboració del calendari laboral caldrà tenir present que, com a mínim (aproximadament) un 50% dels dies de conveni anuals seran fixats com de lliure disposició. La nostre interpretació és que no s’estableix un MÀXIM de dies de lliure disposició, i que per tant tots podrien tenir aquest caràcter. Tanmateix, tradicionalment s’han fixat la meitat de dies de conveni, la Intersindical seguirà defensant a Mesa de Negociació no prefixar els dies de conveni, tant per donar llibertat a les treballadores i treballadors per organitzar-se i conciliar millor la seva vida laboral i familiar, com també per permetre que l’ajuntament segueixi obert tots els dies laborables.
Altres respostes a aquesta pregunta han estat fixar els dies 12 de setembre, 2 de maig, 11 d’octubre, 23 i 25 de juny, 4 d’agost i els dies festius a la ciutat de Barcelona.En aquest apartat cal destacar un nombre important de respostes de companys i companyes que, tot i no tenir fills ens edat escolar, entenen que aquesta opció es important per a la resta de la plantilla i hi donen el seu suport.

Malauradament no hem recollit gaires respostes a aquesta pregunta. Des de la Intersindical seguirem apostant per negociar un calendari per aquests serveis, tal com estableix el nostre conveni i en igualtat de condicions amb la resta de la plantilla. Entre les propostes que ens han plantejat hi ha la de fixar els ponts que cauen en dissabte i, pel cas de Biblioteques, obrir els dissabtes només en el període escolar.

Per acabar, preguntàvem sobre la possibilitat de treballar els festius estatals del 12 d’octubre i 6 de desembre, i sobre mantenir el dia 1 d’octubre com a festiu prefixat.A la pregunta oberta sobre quines propostes voldríeu que tinguéssim en compte hem rebut les següents propostes:

  •  Poder passar dies a hores
  •  Més dies de vacances
  •  Menys política
  •  No fixar ponts generals (per mantenir els serveis oberts)
  •  Poder gaudir de les vacances fins 17/01 o 31/01 de l'any següent
  •  Festiu Sant Jordi
  •  Fixar períodes de vacances a l'estiu

I finalment us preguntàvem sobre quins temes voldríeu que féssim les properes enquestes, on heu proposat temes com el Teletreball, els Drets Laborals, temes a negociar a la MGN (Conveni, Relació de Llocs de Treball, Oferta Pública d’Ocupació), temes Econòmics, sobre la Mútua de Prevenció, de la conciliació familiar-laboral, de Protecció de Riscos Laborals, sobre Formació, Ajudes i Promoció Interna. Els tindrem en compte de cara a properes consultes a la plantilla.