diumenge, 6 de març del 2022

PRESSUPOST I OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2022

El passat 14 de febrer el Ple Municipal va aprovar (i de quina manera!) el Pressupost 2022 i la Oferta Pública d'Ocupació. La setmana anterior vam tenir tres reunions de Mesa de Negociació on es van debatre i explicar la proposta que presentava el Govern, però on no es va negociar ni arribar a cap acord.

En línies generals el Capítol 1 del pressupost inclou l'increment del 2% en sous i salaris per a tota la plantilla de l'ajuntament i empreses i organismes municipals. La partida de Fons Social, que segons el Conveni ha de ser un 1,25% del Cap.1 queda fixada en 421.615,00€. A diferència de l'any anterior no ens han facilitat les dades per a calcular aquesta partida, però en proporció es coherent amb l'increment de la massa salarial respecte l'any passat.

Els Pressupostos Generals de l'Estat Espanyol limiten els increments a les partides social, com també les aportacions al Pla de Pensions, i davant la dicotomia de reduir l'increment salarial per a dotar la partida del Pla de Pensions, tots els sindicats vam apostar per destinar tot l'increment a sous i salaris.

Des de La Intersindical vam insistir en que es dotés pressupostàriament la partida necessària per al nou programa de gestió de recursos humans, pendents de des fa més de 3 anys, i que en aquest pressupost consta com una inversió contra una venda de sòl. Tenim molts dubtes sobre la viabilitat de la venda de solars municipals, i la manca d’un software de gestió per a sistematitzar la informació ha estat l’excusa que fins ara s’ha posat a les peticions de transparència i informació per part dels representats dels treballadors. La Regidora d’Hisenda va assegurar que “veuen molt factible la venda de sòl” i en cas que no fos així farien una modificació pressupostària per fer front a aquesta despesa.

Pel que fa a la Oferta Pública d’Ocupació valorem molt positivament l’aposta per la Promoció Interna per aquest 2022. En el nostre conveni s’estableix que cal utilitzar sempre el sistema de promoció interna tant per l’accés a llocs de treball com a places de la plantilla, excepte casos excepcionals, que seran prèviament consensuats en la comissió paritària.

És en aquest aspecte en que discrepem en alguns aspectes, doncs s’ofereixen places de lliure concurrència per a llocs de treball que es podrien cobrir perfectament amb la promoció del propi personal de l’ajuntament, tal com disposa el conveni sobre la carrera administrativa: el treballadors/es tenen el dret a optar a les possibilitats d’anar progressant en el seu desenvolupament professional.

Les excepcions haurien de ser per a situacions molt concretes i no referides a criteris generals com “cal incorporar talent extern”.

Certament els darrers anys s’han produït moltes incorporacions procedent de bosses de treball o altres empreses municipals que cal regularitzar, i aquestes ofertes s’han de fer en convocatòria de lliure concurrència per donar la oportunitat a les persones que ocupen interinament aquest lloc de treball a optar a la plaça. Però aquesta no ha de ser la manera d’actuar quan parlem del futur i la planificació a llarg termini de la plantilla.

Si esteu interessats en conèixer més a fons aquests temes us convidem a assistir a les reunions de la Secció Sindical i consultar les actes amb els resums de totes les reunions on assisteixen els nostres delegats sindicals.