dimarts, 29 de març del 2022

MESES DE NEGOCIACIÓ?


Amb aquest interrogant final us volem plantejar les dificultats per la negociació col·lectiva al nostre ajuntament, que malauradament ja venen de lluny. El juny de 2020 us parlàvem de les Mesures Organitzatives i Econòmiques que plantejava l'empresa i la negativa a negociar les propostes alternatives que fèiem els representats sindicals.

Durant les reunions sobre el Pressupost i la OPO 2021 l'empresa es va oferir a acordar una sèrie de mesures i es va signar un acord en que es comprometia, entre d'altres coses, a planificar juntament amb els representats sindicat l’Oferta Pública futura.

Malauradament, aquestes bones intencions es van acabar aviat, i el mes de setembre de 2021 l'empresa ens presentava una modificació de la plantilla i el catàleg de llocs de treball dels serveis de la Policia Local i la USM. Un pas més en la política del “cal anar pas a pas i cas per cas”, sense tenir en compte la globalitat del problema existent a l'ajuntament, els greuges que es creen en resoldre només casos concrets i la contradicció que suposa anar modificant el Catàleg de Llocs de Treball i creant noves places mentre la Valoració de Llocs de Treball, iniciada l'any 2020, continua pendent.

Acabàvem doncs el 2021 veient que els acord signats amb l’empresa no s’havien complert i que cada vegada més les Meses de Negociació eren tan sols d'informació quan no d'imposició, sense cap voluntat d'arribar a un acord o atendre les peticions dels representants de les treballadores i treballadors. I per reblar el clau el govern oferia cobrar una gratificació a aquelles persones que havien fet tasques extraordinàries durant aquell any.

Les reunions de Mesa sobre els Pressupostos i la Oferta Pública d’Ocupació del 2022, tot i que es van escoltar les demandes dels sindicats, no van servir per incorporar o modificar la proposta del Govern. Altre cop la Mesa de Negociació era un simple tràmit per justificar l'expedient davant de l'aprovació al Ple Municipal.

A la darrera MGN l'empresa va portar un seguit de modificacions de Catàleg de Llocs de Treball. Algunes eren conseqüència de l' OPO que vol aprovar el govern, juntament amb el pressupost, al Ple del mes d'abril. D'altres, en canvi, són modificacions en determinats serveis de les que no en van poder justificar la necessitat ni la urgència, més enllà que eren demandes de fa temps... Altre cop les solucions arbitraries a casos concrets passen per davant del dret de TOTA la plantilla a disposar d'una Relació de Llocs de Treball fruit de la negociació i l'acord entre l'empresa i els representats dels treballadors i treballadores.

Al principi d'aquest mandat el govern defensava la RLT com una eina indispensable pel nostre ajuntament, però cada dia demostra que no té cap interès en desenvolupar-la, malgrat que serviria per posar ordre i donar sentit a l'organització de l'ajuntament, més enllà dels canvis retributius que correspongui fer.

Exigim que les solucions arbitraries a casos concrets NO PASSIN PER DAVANT DEL DRET DE TOTA LA PLANTILLA a disposar d'una Relació de Llocs de Treball fruit de la negociació i l'acord entre la direcció de l'empresa i els representats dels treballadors i de les treballadores.