dijous, 20 de maig del 2021

VOLEM L’AJUDA TIC AL FONS SOCIAL

A la reunió de la Junta de Personal del passat 19 de maig, la Intersindical va portar a debat i votació el punt de l’ordre del dia del que us informàvem el passat 14 de maig, demanant una convocatòria extraordinària d’Ajudes TIC del Fons Social per a fer front a les despeses ocasionades per la compra de material i productes informàtics.

Malauradament, amb els vots en contra de CCOO, UGT i SPL va decaure la proposta, i per tant no es podrà negociar aquesta proposta a la Mesa General de Negociació amb l’empresa.

Trobareu més informació sobre aquesta votació en aquest enllaç.