dilluns, 24 de maig del 2021

Municipalització dels Centres Cívics

A partir del dia 1 de juny de 2021 les persones treballadores de la Xarxa d’Equipaments Cívics Municipals s’incorporaran com a personal subrogat al nostre ajuntament.

Aquesta situació laboral és nova ja que aquests treballadors formaran part de l’ajuntament, però no de la plantilla municipal.

Des de la Intersindical:
· Impulsarem la creació dels llocs de treball a la Oferta Pública per l’any 2022.
· Consensuarem amb l’empresa les Bases per aquests llocs de treball.
· Reclamarem que la convocatòria i el corresponent procés de selecció es facin durant l’any 2022.
· Negociarem amb l’empresa la millora de les condicions laborals que els siguin aplicables per tal d’equiparar-los a la resta de de la plantilla.

La Intersindical defensa la igualtat d’oportunitats en l’accés a un lloc de treball públic. Des d’aquesta premissa volem que tot el personal al servei de l’ajuntament tingui la oportunitat d’aprovar els corresponents processos selectius, adequant-los a la realitat del lloc de treball, i evitant perllongar indefinidament les situacions d’interinatge. Com també possibilitar la carrera administrativa, amb la convocatòria de promocions internes, tal com estableix el nostre conveni col·lectiu.

Podeu ampliar aquesta informació clicant en aquest enllaç.


Centre cívic Molí de Vent - Joanot Martorell
(foto web municipal)