dijous, 27 de maig del 2021

Proposta de la Intersindical de Reglament del Treball a Distància


Avui us presentem el document que hem preparat i enviat a la resta de seccions sindicals, per tal de consensuar una proposta conjunta i defensar-la a la propera Mesa General de Negociació.

La nostra proposta estableix, entre d'altres qüestions:

- Voluntarietat del teletreball

- Igualtat de condicions entre persones que treballen a distància i presencialment.

- Compensació per les despeses que comporta treballar a distància, a raó de 2€/jornada de treball.

- Horari de disponibilitat i flexibilitat horària.

- Dotació dels mitjans equips i eines per a teletreballar o alternativament compensació econòmica per l’amortització, manteniment i ús dels equips propis a raó de 7,50€/mes.

- Conciliació de la vida personal i laboral.

- Dret a la socialització.

Així mateix demanem que es reconegui el dret de les persones que han treballat a distància fins ara a continuar amb aquesta modalitat de treball, fins que s’aprovin les fitxes de la valoració de llocs de treball i es faci efectiu l’acord de treball a distància.

Aquest document ha estat fruit de moltes hores de treball dels membres de la secció, i el compartim amb vosaltres per tal de resoldre els dubtes que us plantegi i pugueu fer-hi les vostres aportacions.