dimecres, 21 de juliol del 2021

Guia sobre prevenció i salut laboral en situacions de calor

 En època estival, les condicions climàtiques a les quals es troben exposades les persones treballadores poden ser causa d’accidents de treball, alguns d’ells mortals. Per aquest motiu la Secretaria de Salut aboral de la Intersindical ha preparat una guia explicativa de com fer prevenció en aquesta matèria i poder protegir els drets dels treballadors i de les treballadores.

La causa del problema no és només l’elevada temperatura, sinó l’acumulació excessiva de calor en l’organisme, que es pot produir tant per les altes temperatures com per la calor que genera el cos en activitats físiques
intenses. A més, existeixen factors personals que incrementen el risc d’accident com, per exemple, patir malalties prèvies com ara malalties cardiovasculars o respiratòries.

L’estrès tèrmic per calor resulta especialment perillós en les feines a l’aire lliure, com ara la construcció, l’agricultura o les obres públiques, ja que, en tractar-se d’una situació perillosa que fonamentalment es dóna en els dies més calorosos d’estiu, no sol haver-hi programes específics de prevenció de riscos, com en el cas dels treballs on l’estrès per calor és un problema al llarg de tot l’any.

L’exposició a la calor pot causar diversos efectes sobre la salut, de diferent gravetat, tals com erupció en la pell, edema en les extremitats, cremades, rampes musculars, deshidratació, esgotament, etc. Però, sens dubte, l’efecte més greu de l’exposició a situacions de calor intensa és el cop de calor. Quan es produeix l’anomenat cop de calor, la temperatura corporal supera els 40,6 °C, sent mortal entre el 15% i 25% dels casos.