dijous, 15 d’abril del 2021

Desgravació de les quotes sindicals a la declaració de la Renda 2020

Per poder obtenir un certificat de les quotes sindicals satisfetes durant el 2020 podeu adreçar-vos al correu electrònic gestio@intersindical-csc.cat.

Tanmateix, si heu estat d’alta al sindicat tot l’any passat, veureu que heu pagat 4 quotes de 23€, que sumen 92€ anuals.

Per a poder incorporar aquesta desgravació a la Declaració de la Renda heu de buscar la casella 014:

- Des del Resum de la declaració, clicar a l’apartat “Rendiments del treball”.

- Editar la casella 014 i anotar la quantitat satisfeta al sindicat.

- Tornar al resum de la declaració per veure el resultat re-calculat.

Aquesta dada s’ha d’incloure des de la declaració individual (o la del cònjuge), no es pot introduir des de la declaració conjunta.
Cap comentari: