dimarts, 24 de gener del 2023

POSICIONAMENT DE LA INTERSINDICAL A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL

Benvolgudes companyes i companys,

A la darrera Mesa General de Negociació l’empresa ens ha presentat la proposta per a l’aprovar al proper Ple una modificació parcial del catàleg de llocs de treball per crear i modificar diversos llocs (Expedient número 2384/2022/eRH)

Des de la Intersindical volem mostrar el nostre rebuig en la manera de treballar la proposta de modificació del Catàleg de Llocs de Treball que el govern municipal vol portar a aprovació per al proper Ple de desembre perquè no és la valoració de TOTS els llocs de treball.

Això no vol pas dir que les persones que des de fa temps estan esperant el reconeixement de les tasques que desenvolupen en el seu dia a dia no s’ho mereixin. El que no compartim en absolut són les maneres com es fan les coses.

La Intersindical des de la seva creació a l’ajuntament de Vilanova sempre ha defensat la necessitat de fer una Valoració de Llocs de Treball que acabés desembocant en una Relació de Llocs de Treball. Hem de recordar que la Relació de Llocs de Treball és un instrument organitzatiu dels RRHH de la casa que l’Ajuntament hauria de tenir obligatòriament per llei però que malauradament cap govern ha tingut una voluntat política real i decidida en revertir aquesta situació. De fet, el darrer intent de valoració de llocs de treball ha quedat en paper mullat davant la falta de voluntat d’aplicar el resultat de l’estudi fet per una empresa externa.

Des del nostre sindicat no volem avalar una actuació que fa saltar pels aires qualsevol tipus de criteri objectiu en política de RRHH avalat en criteris d’igualtat, mèrit i capacitat. Aquesta proposta no fa més que perpetuar un model de gestió de Recursos Humans caduc i arbitrari, sense establir criteris objectius que permetin comparar la dificultat, expertesa i volum de feina que cada lloc de treball suposa, tot provocant una espiral arbitraria i perversa en que la decisió de reconèixer una determinada situació salarial concreta, no es troba definida sota cap criteri homologable a qualsevol bona pràctica en RRHH.

Estem segurs que hi haurà molts companys i companyes que també es mereixen una reconsideració del seu lloc de treball però que no apareix dins de la llista dels afectats per l’actual modificació del catàleg. En definitiva, aquest tipus de mesures generen una greu sensació d’indefensió per la resta de treballadors que no veuen recompensat el seu esforç en tirar endavant el seu treball.

Per tot l’anterior, la Intersindical conclou que amb aquesta proposta es confirma que la política de RRHH es fa actualment totalment a cegues, sense cap criteri objectiu i sense la voluntat d’esmenar o redreçar una bola que cada cop és fa més gran i més perillosa en temes de capítol 1 i que esperem que algú, algun dia, vulgui entomar seriosament la responsabilitat de redreçar el rumb a uns estàndards homologables a una Administració moderna del s.XXI fonamentada en el bon govern i en criteris objectius. Quan així sigui, tindrà La Intersindical al seu costat disposada a treballar i arribar a acords que enforteixin la organització del nostre Ajuntament.