diumenge, 9 de juny del 2019

Vols preparar oposicions d'auxiliar administratiu per Ajuntaments de Catalunya?La Intersindical-CSC ofereix cursos online per a la preparació d'oposicions, amb temes, tests, casos pràctics, fòrums, tutorització i trucs per a futurs opositors. 

Els cursos són tant per afiliats com per no afiliats. El que sí que hi ha són diferents quotes en funció de si ets afiliada amb una antiguitat de més d'un any, nova afiliada o no afiliada. 

Curs de preparació del temari general per a auxiliars administratius (C2) dels ajuntaments de Catalunya
El temari consisteix en la preparació de 38 temes que són comuns als processos selectius per a les places de cossos generals i específics corresponents als cossos C2 dels ajuntaments catalans.

Per fer les inscripcions haureu d'esperar que estigui actiu el formulari corresponent a la secció de cursos de preparació d'oposicions de la pàgina web: Intersindical-cursos de preparació a oposicions

Inici del curs 1 d’octubre de 2019
Informació i preus (properament)
Inscripcions (properament)


També s'ofereixen altres cursos com:

Cos Administratiu (C1) de la Generalitat de Catalunya 
Inici del curs 1 d’octubre de 2019 | Informació i preus | Inscripcions

Cossos d’administració especial. Cossos de titulació superior (A1) i cossos de diplomatura (A2). Temari comú
Inici del curs 1 d’octubre de 2019 |Informació i preus (properament) | Inscripcions (properament)

Curs de preparació del temari general de TOTS els cossos C1 de la Diputació de Barcelona
Inici del curs 1 de novembre de 2019 | 
Informació i preus (properament) | Inscripcions (properament)

Curs de preparació del temari general de TOTS els cossos C2 de la Diputació de Barcelona
Inici del curs 1 de novembre de 2019 | 
Informació i preus (properament) | Inscripcions (properament)

Curs de preparació per a les places d’auxiliar administratiu, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala auxiliar, escala d’administració general, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona
Inici del curs 1 de gener de 2020 | Informació i preus (properament) | Inscripcions (properament)

Aquests cursos es gestionen directament per l'equip de preparació d'oposicions i tenen un correu per atendre qualsevol dubte que tingueu: oposicions@intersindical-csc.cat