dijous, 12 de març del 2020

Comissions de bases

Us comuniquem la posició de la Intersindical-CSC sobre les darrers reunions de la Comissió de bases:

Reunió del 26 de febrer de 2020

La Intersindical es presenta i com a prèvia demana suspendre la Comissió per poder acompanyar la regidora Blanca Albà de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú al jutjat de Vilanova a declarar per un tuït que va fer la jornada de reflexió demanant que la gent independentista vagi a votar.
Els altres sindicats decideixen no suspendre-la i continuar amb la comissió. Els membres de la Intersindical  marxen de la reunió per acompanyar la regidora.
En aquesta comissió s’aproven les bases d’un professor d’anglès i català per a l’escola d’art i les d’agents de la Policia Local.


Reunió del 3 març de 2020

La intersindical demana una prèvia i exigeix a la direcció de l’empresa que compleixi amb la llei i que convoqui places adaptades a discapacitats físics i intel·lectuals.

RRHH canvia la proposta de les bases de 5 a 11 places de personal d’ofici de la categoria laboral d’operari/ària, enquadrada dins del personal fix de l’ajuntament:
La Intersindical demanem que:
  1. S’hauria d’haver consultat amb el cap de servei sobre la necessitat de personal, cosa que ha fet la nostra secció i ens ha trasllat que hi ha necessitat d’oficials, per tant la Intersindical demana que 5 places siguin d’oficials
  2. En el punt 1 s’afegeixi el punt 1.8 en el que es descriguin les funcions a desenvolupar.
  3. Pregunta per què en la resta de bases es valora la experiència amb 4 punts i aquí amb 6.
  4. Qüestiona la valoració com a mèrits dels carnets de conduir C, D i E ja que amb la necessitat del servei, ens indica que al dia següent ja que qui entri farà d’oficial a l’endemà, cobrant el plus corresponent i entrant a la roda que hi ha actualment sobre les reclamacions existents.
  5. Valorar haver prestat servei a l’administració convocant amb 0,1 i en altres administracions amb 0,02 punts per més de servei, i valorar l’experiència al sector privat. 
  6. Valorar la formació reglada.
  7. En la valoració de cursos i formació i perfeccionament s’especifica que siguin sobre temes relacionats amb les funcions de la plaça convocada, indiquem que en lloc de les bases es determinen les funcions.
Les bases passaran a aprovació amb l’única aportació de la intersindical sobre la puntuació de mèrits amb l’experiència en l’administració convocant, totes les aportacions fetes per la Intersindical han estat rebutjades.

Bases per a 11 places d’auxiliars administratiu/va.
La Intersindical proposa sobre les bases presentades que es valori com a mèrit el coneixement de la llengua anglesa. S’accepta la proposta i s’acorda incloure aquest mèrit a totes les bases que publiqui l’ajuntament a partir d’aquestes.

Bases per a 2 places d’auxiliar tècnic/a, escala administració especial, subescala auxiliar. (auxiliar tècnic de turisme)

Els tres sindicats (Intersindical, CCOO i UGT) coincideixen que per les funcions a desenvolupar i segons les condicions en les que es va assumir el personal que està desenvolupant les tasques les places han de ser C1 en comptes de C2. El director de RRHH intenta justificar la categoria C2, i els tres sindicats ens neguem a continuar debatem res amb aquestes condicions.

Bases per a una plaça de tècnic/a de grau mitjà, escala d’administració especial, subescala tècnica (community manager).

Es debat extensament sobre el requisit del quin títol de grau universitari s’ha de demanar i s’acorda deixar-ho obert segons la proposta inicial.

La intersindical demana que s’inclogui com a requisit imprescindible el grau B2 de la llengua anglesa. Com que no s’accepta es decideix no continuar debatent aquestes bases.