dilluns, 10 d’agost del 2020

Avancem amb el teletreball

Fa ja unes setmanes se’ns va comunicar la creació d’una Comissió per a la Implantació del Teletreball al nostre Ajuntament. Des d’aquesta secció sindical vam expressar el nostre interès en participar en el debat d’aquesta comissió i poder aportar les nostres propostes. Tanmateix des de la direcció de l’empresa se’ns va dir que els representants dels treballadors no formàvem part d’aquesta comissió i que, quan els treballs ja estiguessin més avançats, se’ns presentaria la proposta de regulació del teletreball perquè hi poguéssim fer les nostres aportacions. 

No hem sabut res més dels treballs d’aquesta comissió, però a la darrera reunió del CSS, en resposta a una pregunta d’aquesta secció sindical, el Director de RRHH ens va dir que de forma general es tornaria al treball presencial el proper mes de setembre, excepte en determinats serveis o situacions. 

Per tant d’aquí a poques setmanes caldria tenir definides les condicions per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball, tant per aquelles persones que per raons de salut no poden fer treball presencial, com per afavorir la conciliació entre la vida personal i familiar dels empleats públics. 

Recentment el Govern de la Generalitat ha aprovat un Decret  pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball. Creiem que el que planteja aquest decret pot ser un bon punt de partida per a regular el Teletreball al nostre Ajuntament. És per això que hem demanat conèixer els treballs realitzats per la Comissió per a la Implantació del Teletreball i la proposta que fa la direcció de l’empresa, per poder debatre i negociar una solució a aquest repte que se’ns planteja i que per part nostre volem transformar en una oportunitat de millora de les condicions laborals de totes les persones treballadores d’aquest Ajuntament.