dijous, 22 de novembre del 2018

Constituïts els òrgans de representació dels treballadors/es de l'Ajuntament

Aquesta setmana han quedat constituïts els òrgans de representació dels treballadors i treballadores municipals. 

Informar-vos que tot i que CCOO va impugnar el procés electoral i estem pendents del laude arbitral que decideixi sobre la impugnació presentada, això no atura els processos de constitució d'aquests òrgans, i només en cas que s'haguessin de repetir les eleccions sindicals s'haurien de dissoldre els òrgans ja constituïts. Segons l'arbitratge al que vam assistir el passat dimarts 20, la setmana vinent tindrem una resolució al respecte.

Us volem fer particeps de com s'ha portat a terme la constitució de cada òrgan i com ha quedat la seva representació a data d'avui. 


JUNTA DE PERSONAL
Òrgan de representació del personal funcionari
13 delegats/des

Dilluns 19 novembre, es va fer una primera convocatòria per constituir la Junta de Personal (JP), on tenen representació la Intersindical-CSC (4), CCOO (4), UGT (2), SFP (2) i SPL (1).  Es van presentar únicament dues candidatures a la presidència que van empatar en número de suports:

 • Eva Ruiz (Intersindical): 6 vots a favor (Inter+SFP) i 7 abstencions (CCOO+UGT+SPL).
 • Antoni Galindo (CCOO): 6 vots a favor (CCOO+UGT) i 7 abstencions (Inter+SFP+SPL).
Es va decidir deixar la JP constituida a nivell de membres, però deixant l'elecció dels càrrecs per al dia 22 de novembre.

Avui 22 de novembre, s'han tornat a votar els càrrecs, s'han presentat els mateixos candidats i ha quedat escollida com a presidenta l'Eva Ruiz Marín de la Intersindical amb el següent resultat:

 • Eva Ruiz Marin: 7 vots a favor (Inter+SFP+SPL) i 6 abstencions (CCOO+UGT).
 • Antoni Galindo: 4 vots a favor (CCOO) i 9 abstencions (Inter+UGT+SFP+SPL).

Per ocupar la resta de càrrecs de la Junta (vice-presidència, secretària i sots-secretaria)  només ha presentat candidatura la Intersindical, i  els càrrecs han quedat de la següent forma:
 • Presidència: Eva Ruiz (Intersindical)
 • Vice-presidència: Marga Carbonell (Intersindical)
 • Secretari: Ton Roure (Intersindical)
 • Sots-secretari: Pere Batlle (Intersindical)

Comité d'empresa
Òrgan de representació dels treballadors laborals
13 delegats/desDilluns 19 novembre, es va constituir el Comité d'empresa, on tenen representació la CCOO (8), Intersindical-CSC (3) i UGT (2).  Es van presentar les dues candidatures per càrrec, les de la Intersindical, i una de CCCO+UGT, que van obtenir els següents vots:
 • President/a: 
  • Jordi Torrents (CCOO): 10 vots a favor (CCOO+UGT) i 3 abstèncions (Inter)
  • Susanna Garcia (Intersindical): 3 vots a favor (Inter) i 10 abstencions (CCOO+UGT)
 • Secretari/a:
  • Irene Fernández (CCOO) : 10 vots a favor (CCOO+UGT) i 3 abstèncions (Inter)
  • Patricia Serrano (Intersindical): 3 vots a favor (Inter) i 10 abstencions (CCOO+UGT)
 • President/a delegat/da:
  • Josep Roca (UGT): 10 vots a favor (CCOO+UGT) i 3 abstèncions (Inter)
  • Susanna Garcia (Intersindical): 3 vots a favor (Inter) i 10 abstencions (CCOO+UGT)
 • Secretari/a delegat/da:
  • Míriam Quintana (CCOO): 10 vots a favor (CCOO+UGT) i 3 abstèncions (Inter)
  • Ricard Belascoain (Intersindical): 3 vots a favor (Inter) i 10 abstencions (CCOO+UGT)
En base a aquestes votacions els càrrecs elegits queden de la següent forma:
 • President: Jordi Torrents (CCOO)
 • Secretaria: Irene Fernández (CCOO) 
 • President delegat: Josep Roca (UGT)
 • Secretaria delegada: Míriam Quintana (CCOO)