dilluns, 26 de novembre del 2018

VOLS AFILIAR-TE?

Ara que s'acaba l'any és el moment de plantejar-se canvis.
Us explicarem a quins serveis tindreu accés si us afilieu a la Intersindical.

La Intersindical-CSC es declara com un sindicat laic, independent, democràtic i participatiu. Impulsa un model sindical que dóna una importància transcendental a les seccions sindicals (els afiliats del sindicat a l'empresa) per a que s'organitzin i tinguin plena autonomia i decisió dins l'àmbit del seu lloc de treball, doncs ells són qui millor coneixen el seu lloc de feina.

Podeu llegir més sobre la Intersindical-CSC a : https://www.intersindical-csc.cat/qui-som-2/

Si passeu a formar part de la Intersindical-CSC, tindreu accés a tots aquests serveis:

  • Atenció a l'afiliació i delegats/des amb visites i tramesa de publicacions 
  • Informació laboral i sindical: convenis, prestacions, seguretat social, prevenció de riscos… 
  • Assistència lletrada i defensa davant els conflictes laborals i administratius 
  • Representació en la negociació col•lectiva per a defensar els interessos de l'afiliació i millorar les condicions laborals 
  • Cursos de reciclatge de formació professional 
  • Formació als nostres representants sindicals 
  • Assessorament fiscal en conflictes col•lectius o individuals 
  • Punt d'informació laboral juvenil 
  • Suport a la dona 
  • Atenció als nouvinguts/des 

Les quotes sindicals són deduïbles en part a la declaració de l'IRPF, pot comportar un estalvi en la quota que va del 20 al 35% segons els casos, de la quota satisfeta. La quantitat a deduir cal posar-la a l'espai reservat a "Quotes satisfetes a sindicats" [casella 013] de l'imprès oficial (digital o en paper) de l'IRPF.

El pagament de les quotes també pot deduir-se directament de la nòmina de cada mes, en aquest cas s'haurà de demanar al sindicat directament (segons el Conveni Col·lectiu, capítol VI, article 54)

Afilieu-vos directament en aquest enllaç: https://www.intersindical-csc.cat/afiliat/ 

Us demanem que ens aviseu al correu intersindical-csc@vilanova.cat ,ja que la quota per la funció pública són 23 euros trimestrals. (març-juny-setembre-desembre).


Cap comentari: