dijous, 24 de setembre del 2020

REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA

Fa uns quants anys, el nostre Ajuntament va aprovar el Reglament per a l’ús de la Llengua Catalana (aprovat definitivament en la sessió ordinària del Ple Municipal del dia 19 de gener de 2009). Creiem que val la pena recordar alguns dels seus articles per tal de que tots els qui d’una manera o altre ens relacionem amb la ciutadania, fem un bon ús de la nostra llengua i dels drets que tenim com a parlants. 

Article 2 
D’una manera general, l’Ajuntament ha d’emprar el català per a les seves tasques i relacions (...)

Article 3.1 
Les actuacions de comunicació oral i escrita de l’Ajuntament s’han de fer en català 

Article 5 
El personal de l’Ajuntament ha de fer servir la llengua catalana en la seva comunicació i atenció oral (...)

Article 6.1 
Tots els expedients administratius de l’Ajuntament s’han de tramitar en llengua catalana. 

Article 6.2 
L’expedició de documents o de testimoniatges d’expedients es farà en català. En cas que la persona que ho sol·liciti ho demani explícitament, es farà en castellà, i sempre que sigui possible, es farà en la llengua que triï. En tots els casos s’assenyalarà que és una traducció de l’original en llengua catalana

Podeu consultar el text sencer al següent enllaç:

  

"Si a mi se'm considerava una mena de símbol de la llengua catalana em sembla molt clar que, si jo fallava, fallaria la llengua. I m'era evident que si la llengua fallava, fallava tot."

Pompeu Fabra i Poch (Gràcia, 20 de febrer de 1868 - Prada de Conflent, 25 de desembre de 1948)