dilluns, 21 de setembre del 2020

Contractes de relleu del personal de la USM

El passat mes d’agost, Recursos Humans ens va comunicar una jubilació parcial d’un operari de la USM. Tanmateix el contracte de relleu es va fer per ocupar una plaça de conserge a les escoles municipals.

Temps enrere ja es va donar un cas similar a la USM, en que el contracte de relleu d’un oficial va ser per un conserge d’instal·lacions culturals.

No posem en dubte la capacitat de la Direcció de RH per a disposar dels llocs de treball i les contractacions que cregui més oportunes, però a parer d’aquesta Secció Sindical, els contractes de relleu caldria que fossin per a formar del personal en el mateix servei, més quan el servei en qüestió, la USM, es troba infradotat de plantilla i amb nombrosos casos de treballadors fent feina de superior categoria sense regularitzar, per manca de promocions internes i ofertes públiques d’ocupació.

La resposta del Director de RH és que “és una pràctica habitual i que es dona en molts altres llocs”, argumentant que no té sentit mantenir dos treballadors fent la mateixa feina al mateix lloc. Creiem que en serveis on la manca de plantilla s’ha fet tant palesa caldria que els contractes de relleu es fessin per atendre les funcions d’aquest servei i no es desviessin a altres activitats, que tot i entendre que són necessàries i potser fins i tot imprescindibles, no deixa de ser un pedaç que acaba desvestint un sant per vestir-ne un altre.