dijous, 2 d’abril del 2020

SOBRE ELS CURSOS DE FORMACIÓ

El passat 19 de març RRHH va informar als sindicats oferiria formació online als treballadors municipals a través de la Diputació de Barcelona, la FMC i dues empreses externes. UGT va oferir també els seus serveis de formació i el Cap de RRHH va obrir aquesta possibilitat a totes les forces sindicals.Des de l’equip de formació de Intersindical-CSC ens han ofert una sèrie de cursos online:
• Curs de preparació d’oposicions auxiliar administratiu adaptat al temari de les bases de la convocatòria d'Auxiliars Administratius/ves de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
• Línies bàsiques en transparència i accés a la informació pública
• Línies bàsiques de la protecció de dades personals a les administracions públiques
• Entorns personals d'aprenentatge per a l'actualització professional permanent
• Cerca d’informació a internet i fake news
• Orientacions bàsiques en matèria de prevenció de riscos laborals

Quan vam presentar aquesta proposta, algunes forces sindicals van expressar el seu rebuig a que el futur Pla de Formació inclogués aquests cursos.

Malauradament, sense l’acord dels altres sindicats, no es podrà incloure aquesta formació al Pla de Formació Municipal.

Es per això que la oferim a tots els treballadors municipals per, si es del vostres interès, la pugueu contractar personalment en les mateixes condicions que s’oferia a l’Ajuntament.

Podeu consultar els continguts de cada curs al document PDF adjunt.