dimecres, 1 d’abril del 2020

Sobre el permís retribuït

El dimarts 31 de març, l’Alcaldessa va signar un nou Decret de reconeixement de permís retribuït, serveis municipals essencials, teletreball i mesures durant la declaració d’estat d’alarma derivada del covid-19.

L’esborrany del redactat del Decret es va enviar als sindicats al migdia, juntament amb un missatge del Cap de RRHH on se’ns deia que el permís retribuït és NO recuperable, ja que es considera que el confinament a casa és un deure inexcusable.

Un cop estudiat el Decret, tenim seriosos dubtes sobre que el seu contingut estableixi que el permís retribuït sigui NO recuperable. Tanmateix, creiem que l’obligació de negociar les conseqüències de l’actual situació ens permetran defensar la nostre posició:
El permís retribuït recuperable, previst al Reial Decret Llei 10/2020, no és d’aplicació al personal de les Administracions Públiques, i per tant el temps de confinament dels treballadors, sigui quina sigui la seva situació, NO és recuperable.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada