divendres, 29 d’abril del 2022

ACORD D'ESTABILITZACIÓ DE PLACES INTERINES

Després de moltes reunions, a la darrera Mesa General de Negociació s’ha portat a aprovació un Acord sobre l’estabilització de places temporals a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que preveu la convocatòria de 58 places per concurs de mèrits i 24 per concurs-oposició abans de finalitzar aquest any 2022.

Restaran per convocar 115 places més per concurs-oposició ordinari abans de tres anys per tal de regularitzar totes les places interines al nostre ajuntament.

Des de La Intersindical sempre hem defensat l’estabilització del personal interí, per tal de no perdre l’experiència ni l’expertesa de les persones que porten anys treballant a l’administració. Tanmateix el que ara s’aprova és l’estabilització de les places.

S’ha fet un molt bon treball per part de les companyes del Servei de Gestió del Talent i de les Persones per classificar cada lloc de treball ocupat per personal interí en cadascun del supòsits d’estabilització que preveu la Llei 20/2021, i agraïm l’esforç, la informació i les hores de reunions dedicades a aquesta tasca.

Tanmateix el resultat final segueix sent injust per moltes de les persones que es veuran afectades per aquest procés d’estabilització, creant greuges per situacions conjunturals conseqüència de les decisions en matèria de Recursos Humans dels darrers anys.

Per responsabilitat amb totes les companyes i companys que tindran, amb aquest procés que ara s’obre, l’oportunitat de regularitzar la seva situació laboral, els delegats i delegades de La Intersindical hem signat l’Acord d’Estabilització de Places Interines, però mantenim que la solució al problema de l’interinatge rau en estabilitzar les persones treballadores i que la solució proposada pot representar l’ERO més gran de la història.