dilluns, 15 de novembre del 2021

ASSEGURANCES DE VIDA

A les darrers reunions del Comitè d’Empresa, la Junta de Personal i la Mesa General de Negociació s’ha tractat el tema de les cobertures, la prima i els col·lectius assegurats per les diferents assegurances contractades per l’Ajuntament.

La Intersindical defesa que les cobertures de l’assegurança d’accident de treball ha de ser igual per tothom, sigui càrrec electe, personal funcionari o laboral, i així es va demanar a la passada Mesa General de Negociació.

Així mateix, creiem que l’Ajuntament no ha de pagar una assegurança de vida per causes no laborals, ni pels càrrecs electes, ni per les persones treballadores d’aquest ajuntament.

La Intersindical està en contra de destinar diners públics a empreses asseguradores privades per a una cobertura que no és obligatòria per llei.