dijous, 12 de novembre del 2020

Permisos i Llicències

El Servei de RH ha posat a disposició de tots els treballadors/es de l’ajuntament un quadre-resum amb tots els permisos, llicències, reduccions de jornada i excedències, identificant el fet causant , els dies o hores dels que es pot disposar, si cal recuperar-los, com es fa el còmput i la documentació acreditativa i forma per sol·licitar-los.


Creiem que aquesta eina pot resultar-vos molt útil per conèixer els diferents permisos i llicències a que podeu optar. A vegades costa identificar correctament al Conveni quin son els nostres drets com a treballadors, i sovint aquest desconeixement ha provocat confusió i mals entesos respecte com gaudir d’aquests drets.

Agraïm la bona feina que han fet les companyes del Servei de RH recopilant tota aquesta informació i fent-la més entenedora i accessible a totes les persones treballadores de l’Ajuntament.