dimarts, 29 de setembre del 2020

Notificacions GAIP

Durant el dia d’ahir alguns de vosaltres vau rebre un correu electrònic adreçant-vos una notificació del GAIP (Comissió de Garantia del Dret a la Informació Pública), i en alguns casos un correu del mateix òrgan demanant-vos el vostre DNI.

Si heu estat destinataris d’aquests correus us demanem que llegiu aquest missatge per tal d’aclarir els dubtes que us hagi pogut generar.

La voluntat d’aquesta secció és conèixer el procediment, els criteris, el llistat de persones a qui s’ha requalificat i als que se’ls ha denegat aquesta requalificació, per tal de poder comprovar possibles greuges comparatius.

Es per això que des del març de 2019 hem reiterat les peticions a RH per tal de conèixer la metodologia i els criteris per a atorgar o no el plus per realitzar tasques de superior categoria, sol·licitant accés als informes que s’han realitzat per atorgar o denegar aquests plusos.

Després de molts mesos sense obtenir resposta*, el dia 20 de gener de 2020 es va presentar una Reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). En aquella petició, i d’acord amb el tarannà d’aquesta secció sindical, sol·licitàvem que la resolució del conflicte es fes mitjançant un procediment de mediació.

Malauradament, el confinament causat per la COVID-19 no va permetre fer aquesta mediació de forma presencial durant la segona quinzena de març, tal com estava previst.

Durant els mesos d’abril i maig de 2020 el GAIP va reclamar reiteradament al Servei de RH del nostre ajuntament una relació de les persones objecte d’aquests expedients, ja que com a tercers afectats tenen dret a presentar al·legacions i assistir al procés de mediació. Per les informacions que tenim l’Ajuntament no va atendre les peticions del GAIP.

El passat 15 de setembre, durant la mediació d’unes altres reclamacions, el Mediador del GAIP va recriminar al representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la manca de col·laboració en lliurar les dades de les terceres persones afectades pels expedients de reconeixement de superior categoria, emplaçant a aportar les dades de forma immediata.

Durant el dia d’ahir, ens vam posar en contacte amb el GAIP per tal d’obtenir informació de les notificacions que s’estaven fent, ja que en alguns casos eren errònies i en d’altres es demanava al treballador que aportes ell les seves dades personals per a poder-lo notificar.

La resposta del GAIP fou que l’Ajuntament els havia passat un llistat ple de dades inconnexes, amb números de DNI repetits i errors en les adreces de correu electrònic, i que davant la manca de resposta per part de l’Administració van optar per fer les notificacions amb les dades de que disposaven i demanar als propis afectats les que els mancaven per a fer la notificació.

En tot cas, volem que quedi clar que la Secció Sindical Intersindical-CSC de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no coneix les dades dels treballadors a qui els hagin reconegut “superior categoria o de pagament de plusos pel mateix concepte”, ja que RH mai ens ha respost a aquesta demanda.







*A principis de març de 2019 vam sol·licitar al servei de RH mitjançant correu electrònic quins criteris se seguien per a concedir plusos de superior categoria. El dia 15 de març de 2019, durant una sessió de la Mesa General de Negociació Intersindical-CSC va manifestar el seu interès per conèixer la metodologia i els criteris per a atorgar o no el plus per realitzar tasques de superior categoria, sol·licitant accés als informes que s’han realitzat per atorgar aquests plusos.

Durant els mesos de maig i juny de 2019 es van realitzar diverses trucades al servei de RH reiterant la mateixa petició.
El dia 10 de juny de 2019 vam tornar a formular la mateixa petició al Servei de RH, mitjançant correu electrònic, reiterant-la el 9 de juliol de 2019.

Finalment, el dia 16 de juliol de 2019, el Director de RH va respondre a aquest darrer correu, explicant que en dues setmanes ja haurien preparat la informació perquè la poguéssim consultar.

A mitjans d’agost de 2019, davant el nou incompliment del termini expressat pel mateix Director de RH vam presentar per escrit al registre d’entrada de l’Ajuntament la petició per a consultar els expedients que han servit per atorgar plusos de superior categoria de l’any 2019, així com els que han servit per desestimar aquest plus.

Davant de la manca de resposta per part de la Direcció d’Empresa respecte les reiterades peticions d’informació el dia 14 de novembre de 2019, es va cursar la petició fent una Sol·licitud d’accés a la informació pública.