dimecres, 13 de maig del 2020

Informació de les places reservades per a persones amb discapacitat a les ofertes públiques d’ocupació

El passat 11 de març de 2020, vam demanar informació de les places reservades per a persones amb discapacitat a les ofertes públiques d’ocupació dels darrer 5 anys.

El passat 23 d’abril de 2020 vam rebre resposta de la Unitat de RSC, adjuntant l’informe del Cap de RRHH. La conclusió de l’informe és que l’ajuntament de Vilanova compleix amb l’objectiu d’arribar al 2% de les places per a persones amb discapacitat, ja que en té un 4,07%, a més de la contractació a l’empresa Tegar.

La realitat del nostre ajuntament però, és que no s’ha convocat cap plaça reservada a persones amb discapacitat en els darrers 5 anys.

Aquí podeu llegir el nostre posicionament i el resum dels fets. i aquí l'informe elaborat per Recursos Humans