dimarts, 10 de desembre del 2019

Volem una formació de qualitat al nostre Ajuntament


Any rere any veiem com el nostre Ajuntament no inverteix en una formació de qualitat i adient amb les necessitats de la nostra plantilla. És per aquesta raó que, aquest any, la nostra secció no ha donat el vistiplau que es demana als sindicats per a l'adhesió al Pla de la Diputació de Barcelona.

El pla de formació de la Diputació de Barcelona té moltes mancances: cada any ofereix els mateixos cursos i molts perfils professionals queden fora d’aquesta oferta perquè, o bé no hi ha formació específica o la formació que s’ofereix no és l’adequada. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està obligat pel Conveni col·lectiu a pressupostar anualment 100.000 euros en concepte de formació i està obligat a realitzar un pla de formació propi, que estigui adaptat i que sigui adient a les necessitats reals de la nostra plantilla. Posant com a excusa el pla de formació de cursos gratuïts de la Diputació, no s’inverteix en les necessitats formatives reals que requerim els treballadors i treballadores del nostre Ajuntament.

L'any 2018 l'Ajuntament només va invertir 20.000 euros en una partida de formació i, a la proposta de pressupost per l'any 2020, proposen invertir 30.000 euros.

Nosaltres exigim al Govern que inverteixi en formació els diners que tenim pactats per Conveni i reclamem que ens informin amb detall sobre en què s'han gastat aquests diners de formació, ja que hi ha departaments que han pagat cursos de formació de les seves pròpies partides.

Entenem que el pla formatiu de la Diputació podria servir per complementar necessitats bàsiques però, en cap cas, pot ser l’únic recurs formatiu del que depengui un Ajuntament com el nostre.