dijous, 31 d’octubre del 2019

Estat de les millores de la seguretat als llocs de treball

Un punt tractat a la Mesa General de Negociació del 30 d'ocubre va ser la seguretat als llocs de treball.

A petició de la Intersindical-CSC el Govern, referent a les millores exigides en determinats llocs de treball, ens va informar que:

· S’han donat instruccions a les companyes de la porta de l’Ajuntament per a donar indicacions a la gent que ve a fer visites amb el sentit de fer un mínim control d’accés.

· S’ha encarregat una millora de la senyalètica de l’Ajuntament per actualitzar-la.

· S’està valorant traslladar l’OAC a la planta baixa del nou edifici de l’Ajuntament, quedant més accessible i segura. Provisionalment es proposarà fer una sala d’espera al distribuïdor de la planta baixa d’aquest edifici.

· A Acció Social, s’està buscant un perfil amb capacitats específiques per estar a la recepció.

· Al CAPI Baix a Mar, com a la resta de centres de treball, s’està depenent de temes pressupostaris per aplicar algunes millores.

Considerem que són avenços totalment insuficients i instem a la direcció de l’Ajuntament en incrementar les gestions en aquest aspecte.