divendres, 26 d’abril del 2019

Sobre l'acord sindical pel pressupost 2019 i l'Acord de la Policia Local

En les darreres setmanes, la direcció de l’empresa, ha convocat la Mesa General de Negociació en diferents ocasions amb els mateixos temes a l’ordre del dia: Acord sindical pel pressupost del 2019 i Acord de la Policia Local.


Fruit de l’estudi i debat dels documents que se’ns han facilitat en les Meses de Negociació i de la informació que des de RRHH se’ns proporciona, el posicionament de la Intersindical-CSC, en la Mesa del dia 24 d’abril, respecte a aquests acords és el següent:


ACORD SINDICAL PRESSUPOST 2019

Aquest acord recull el reconeixement del deute del capítol I, diferents compromisos de la Corporació respecte a temes que estan contemplats en el Conveni col·lectiu vigent, així com la proposta d’Oferta Pública d’ocupació 2019.

L’acord sindical 2019 proposat per la Corporació és pràcticament una còpia de l’acord sindical vigent, signat l’any 2018, però amb un ajust del calendari de pagament del deute esmentat, en el que es proposa l’endarreriment del compromís de pagament d’aquest deute, motivat per la no aprovació del pressupost d’enguany per part del Ple Municipal, i és per això que la Intersindical-CSC no dona suport a la proposta d’acord presentada.

No obstant això, a petició de la Intersindical-CSC, s’acorda tractar l’Oferta Pública de forma independent a la resta la proposta d’acord.

Així, des de la Intersindical-CSC donem suport a la proposta d’Oferta Pública formulada per la Direcció de l’Empresa, perquè entenem que hi ha hagut un treball previ entre els diferents caps de servei i RRHH. Alhora sol·licitem informació addicional, com ara el llistat de llocs de treball ocupats en interinatge, entre d’altres, per poder elaborar els criteris a tenir en compte en properes propostes d’Oferta Pública.


ACORD POLICIA LOCAL

La Intersindical-CSC s’ha mantingut ferma en el posicionament adoptat des que es van iniciar les negociacions d’aquest acord (desembre 2018), en el sentit que entenem que les millores proposades pel col·lectiu de la Policia Local han de fer-se extensives a la resta de treballadors i treballadores de l’Ajuntament.

Lamentem que la nostra petició no hagi estat recollida en l’acord presentat i per tant no podem donar suport a aquest acord.


Us seguirem informant!