divendres, 12 d’abril del 2019

Assemblea General Membres Secció

El proper 30 d'abril a les 15 hores, es celebrarà la primera Assemblea General de membres de la nostra secció sindical, amb el següent 

Ordre del dia


1. Elecció de càrrecs.

  • Secretari/a General
  • Secretari/a d'Organització
  • Secretari/a d’Actes
  • Tresorer/a

Termini per presentar candidatures: 22 d'abril.

2. Aprovació del Reglament de funcionament intern (el podeu consultar aquí).

Aquest Reglament s’ha d’aprovar inicialment per majoria simple de l’Assemblea de Membres de la Secció sindical, com qualsevol modificació futura. Les propostes de modificació es presentaran sempre a través del Secretari General, el Secretari d’Organització o per acord de majoria simple del Secretariat Permanent. El text de les propostes de modificació s’haurà de fer arribar a qualsevol dels membres del Secretariat Permanent, com a mínim una setmana abans de la data de l’Assemblea on es discuteixi la seva aprovació, per tal que es registri i es faci arribar a tots els membres convocats.

Termini per presentar esmenes: 22 d’abril.

3. Aprovació Compromisos ètics de la secció (el podeu consultar aquí).

Termini per presentar esmenes: 22 d’abril.

4. Precs i preguntes.

---------------------------------------------

Animem a tots els membres de la secció a participar i a presentar les seves candidatures i, si s'escau, les seves esmenes al Reglament intern i als Compromisos ètics de la secció. 

Confirmació d'assistència

La convocatòria s'ha enviat per correu electrònic a cada membre i per a confirmar l'assistència a l'Assemblea bastarà l'acceptació electrònica de la mateixa.