dimarts, 26 de març del 2019

La Intersindical proposa la creació de l'aplicatiu "El Teu Portal"

A la propera Mesa de Negociació, un dels punts que la nostra secció portarà com a proposta serà la creació d’un aplicatiu informàtic o d’un apartat a la Intranet municipal que reculli totes les gestions en matèria laboral dels treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament amb els agents amb que aquests pugui interactuar.

A continuació t'expliquem quines funcionalitats creiem que hauria d'incorporar "El Teu Portal" per facilitar-te el dia a dia en les teves consultes d'informació laboral, de documentació, d'historial personal, de sol·licituds, etc:

a. Informació general. 
Hauria d’incorporar la informació que actualment ja conté el blog de Recursos Humans (normativa, notícies, circulars...) 

b. Apartat de consulta:

 1. Històric de nòmines
 2. Antiguitat
 3. Contracte laboral
 4. Històric de la formació realitzada
 5. Fitxa del lloc de treball amb les tasques assignades
 6. Històric de promoció dins de l’empresa, canvis de departament, etc.
 7. Lloc que actualment ocupa a l’organigrama de la organització
 8. Històric de comunicacions entre la treballadora o treballador i l’Ajuntament, en matèria laboral sol·licituds adreçades a RRHH, així com les respostes donades per aquest Servei
 9. Històric de sol·licituds de Fons Social, bestretes, etc. 
 10. Històric d’excedències, permisos sense sou, etc.
 11. Consulta del Pla de Pensions (condicions, aportacions, etc.)
 12. Altres
c. Apartat de tramitacions:

Implantació d’un aplicatiu de l’estil aTIC, MilloraVNG, o d’altres que actualment estan operatius a la intranet municipal, per a la tramitació telemàtica de:
 1. Formació disponible, formulari telemàtic d’inscripció i sol·licitud de formació específica
 2. Aportació de documentació relativa a baixes/altes laborals
 3. Sol·licitud de Fons Social
 4. Sol·licitud de bestretes
 5. Sol·licitud de vacances i dies de conveni
 6. Sol·licitud de cobrament o recuperació d’hores extres, etc.
 7. Sol·licitud de cobrament de dietes
 8. Sol·licitud de permisos sense sou o excedència, etc.
 9. Sol·licitud de roba, material o programaris necessaris per desenvolupar la feina en condicions
 10. Altres

Aquest apartat hauria d’incorporar els circuits de validació i signatura que siguin necessaris (per exemple, la validació de vacances o del cobrament de dietes).

d. Apartat de comunicació/contacte amb RRHH, Junta de Personal i/o Comitè d’Empresa que permeti la tramitació telemàtica de:
 1. Queixes (per exemple: “des de RRHH m’han denegat un permís al que, segons interpreto en el conveni vigent, tinc dret” o “considero que s’està produint un greuge comparatiu entre tal persona i jo, que realitzem tasques similars amb sous diferents”.
 2. Consultes (per exemple: “què he de fer per canviar de departament?” o “quin descompte se m’aplicaria al sou si fes vaga?”
 3. Peticions (per exemple: “us agrairia que a la propera Mesa de Negociació tractéssiu aquest tema”)

Aquest apartat hauria d’oferir l’opció d’enviar la comunicació a RRHH, Junta de Personal o Comitè d’Empresa, a dos d’ells o als tres, que haurien de donar resposta en un termini fixat i hauria de permetre consultar l’estat de la consulta i l’històric de consultes.

e. Altres funcionalitats, com ara un apartat en que cada treballador que faci vaga pugui decidir on destinar els diners que deixa de percebre.Des de la Intersindical-CSC esperem que trobeu interessant aquesta proposta i us animem a fer-nos arribar els vostres comentaris i/o aportacions a intersindical-csc@vilanova.cat