dilluns, 4 de febrer del 2019

Sens drets no hi ha llibertat. Vaga General!


consells pràctics


El DRET a VAGA és un dret fonamental recollit a la Constitución, és un cessament temporal, col·lectiu i concertat del treball per iniciativa dels/les treballadors/es. Suposa una suspensió del contracte de treball mentre duri la vaga i la pèrdua del salari corresponent a aquesta jornada.

Com que es tracta d'un DRET FONAMENTAL, és objecte d'especial protecció.Aquests són els teus DRETS:


- Quan una vaga ha estat legalment convocada, s'hi pot adherir qualsevol treballador/a, encara que aquesta persona no estigui afiliada al sindicat/s convocant/s. 

- L'empresa no pot demanar anticipadament als/les treballadors/es si faran vaga. La persona treballadora no té cap obligació a comunicar-ho.

- Les empreses no poden adoptar cap mesura que impedeixi l'exercici del dret de vaga per part dels treballadors, així com no poden emprendre cap tipus de represàlia o aplicar cap sanció al/la treballador/a que hagi participat en una vaga.

- En el cas que la vaga afecti a serveis públics essencials, correspon a l'autoritat laboral fixar els serveis mínims que seran comunicats mitjançant un Decret. En cap cas pot una empresa establir els serveis mínims.

- El dret de vaga permet que es puguin constituir piquets informatius, la funció dels quals és exclusivament la d'informar a la resta de treballadores sobre els motius de la vaga.

- L'empresa no pot substituir sota cap concepte a la persona vaguista, ni contractant a una altra persona, ni fent que una altra persona de la mateixa empresa faci la feina de la vaguista. Tampoc pot obligar a fer hores extres a cap altre treballador de l'empresa.

Un darrer consell. Ningú farà la feina per nosaltres. Col·labora i fes arribar aquesta informació a tots els centres de treball, el teu i a d'altres.

Si voleu fer difusió de la Vaga General us podeu descarregar el cartell des d'aquest enllaç.

Que cap treballador/a es quedi sense el dret a exercir EL SEU DRET A VAGA!