divendres, 11 de gener del 2019

La nostra secció, encara sense local sindical

Ja fa més de 2 mesos que hi va haver eleccions sindicals al nostre Ajuntament i la nostra secció no disposa encara d’un espai on poder desenvolupar les tasques de representació sindical. 


El llarg recorregut que ens segueix deixant a la provisionalitat va començar el 26 d’abril. En constituir-nos com a secció sindical vam entrar una instància adreçada a RRHH demanant un local amb telèfon i un espai on reunir-nos provisionalment. La Corporació no ens va facilitar local ja que fins que no tinguéssim representació sindical no ens corresponia per llei, però no ens va posar cap impediment perquè ens reuníssim en els espais que “trobéssim disponibles a la casa”. Des d’aquell moment ens hem anant reunint en diferents despatxos (sala de reunions de serveis viaris, aula d’informàtica, despatx buit a serveis viaris, i allà on podíem segons la necessitat...). 

Després dels resultats obtinguts a les passades eleccions, el dia 8 de novembre ens vam reunir amb el cap de RRHH per a presentar-nos com a nous delegats i delegades a l’Ajuntament i li vam tornar a demanar que, com recull la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, Títol IV, Art. 8c i el conveni col·lectiu del nostre Ajuntament, la Intersindical-CSC necessitava “d’un despatx d’ús exclusiu i condicionat per al bon exercici de les seves funcions de representació sindical”.

Passat aquest temps seguim sense despatx. Us estalviarem detallar la quantitat i el contingut dels correus que hi ha hagut durant aquests mesos entre els diferents sindicats i la direcció de l’empresa i el cap de RRHH. Finalment aquest dilluns 9 de gener RRHH ha comunicat a totes les seccions sindicals quins espais ha d’ocupar cadascú en funció de la representació obtinguda, i això comporta el canvi d’ubicació d’algunes seccions sindicals a qui s’ha demanat l’entrega de les claus corresponents avui divendres 11 de gener al dept. de RRHH. 

Doncs bé, algunes de les seccions amb local s’han negat a realitzar aquest canvi i a fer l’entrega de les claus corresponents en la data exigida per la Corporació. A tall de resum només podem dir que no entenem el sentit de la propietat sobre els despatxos municipals que es desprèn dels correus que hem rebut. 


Així mateix RRHH, ha ratificat avui divendres 11, la decisió presa per l'equip de Govern, i ha demanat ens posem d’acord entre seccions sindicals, però nosaltres entenem que ha de ser la direcció de l’empresa i/o el cap de RRHH qui ens faci l’entrega de les claus “del despatx d’ús exclusiu i condicionat per al bon exercici de les nostres funcions de representació sindical”. No és de rebut que els sindicats haguem d’assumir aquesta responsabilitat que no ens pertoca.

El resultat de tot plegat, és que a data d'avui, i després de ser escollits com a representants sindicals el passat 30 d’octubre, la Intersindincal-CSC és l'únic sindicat que no disposa d’un local propi a l’Ajuntament de Vilanova.