dijous, 27 de desembre del 2018

Calendari Laboral 2019

En els darrers dies ens hem reunit els diferents sindicats amb la direcció de l'empresa per tal d’acordar el calendari laboral del 2019. La Secció Local de la Intersindical–CSC vam elaborar i portar la proposta següent, que complementa les festes oficials marcades per l’ORDRE TSF/134/2018, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2019:Dies d'assumptes particulars 


- 3 dies de lliure disposició 

- 3 dies prefixats per a tots els treballadors: 
  • Dijous Sant (18 d’abril) 
  • Vigília de Nadal (24 de desembre) 
  • Dia de Cap d’any (31 de desembre) 
Dies d’excés de jornada 

- 3 dies prefixats per a tots els treballadors: 
  • 18 de gener, divendres. Per aprofitar que el 17 és festiu 
  • 4 de març dilluns de Carnaval, per afavorir la participació a la festa i facilitar la conciliació familiar, ja que és festa escolar.
  • 1 d‘octubre, jornada de reivindicació nacional 
- 4 dies de lliure disposició 

Dies addicionals de vacances

Tres dies addicionals de vacances per l’any 2019 per aquells treballadors que tinguin almenys un any d’antiguitat. 

Dies addicionals per antiguitat

Dos dies addicionals de permís per assumptes particulars al complir el sisè trienni, incrementant-se en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè. 

Sobre els dies 12 d’octubre i 6 de desembre

Malgrat que el calendari festiu és competència de l’Estat i que la normativa estableix que no pot ser objecte de negociació, vam demanar a l’Ajuntament que prengui les iniciatives legals o els acords interns pertinents per tal que aquests dos dies no siguin d’obligada festivitat. 

La direcció de l’empresa ja havia mostrat altres anys la seva disposició a negociar aquesta data i tenint en compte que el 12 d’octubre de 2019 és dissabte i que el 6 de desembre és divendres, proposem que aquesta darrera data es substitueixi per una altra amb més tradició al nostre país com pot ser el 23 d’abril, dia de Sant Jordi


Les negociacions
En una primera reunió no es va prendre cap decisió, ja que no va haver-hi acord sobre les hores que hem de treballar. 

En la segona reunió, amb acord sobre aquest punt, es va passar a discutir cada proposta: 

El repartiment dels dies d’assumptes particulars es va aprovar per unanimitat. De fet, ja fa molts anys que són els mateixos. 

Pel que fa als d’excés de jornada, tots estem d’acord en el 18 de gener (pont de sant Antoni) i el 4 de març (dilluns de carnaval). Es proposa afegir el 16 d’agost i ens avenim. UGT vol afegir el 27 de desembre, però no es creu oportú fixar un dia més. 

El fet destacable va ser que ens vam quedar sols defensant l’1 d’octubre. CCOO i UGT consideren que és una reivindicació política i no laboral (i què?), els dos sindicats policials s’abstenen i la direcció de l’empresa hi vota en contra al·legant motius organitzatius (de debò?). 

Sobre els dies 12 d’octubre i 6 de desembre, la direcció de l’empresa es compromet a facilitar que, qui vulgui, pugui anar a treballar “sempre i quan la Generalitat de Catalunya trobi la cobertura legal per poder fer-ho”.

En qualsevol cas, des de la Secció Local de la Intersindical - CSC insistirem i vigilarem per tal que no se'ns obligui a fer festa en uns dies en els quals no tenim res a celebrar.

Resum
En definitiva, a més de les festes oficials i de les vacances addicionals, els dies d'excés de jornada i d'assumptes particulars queden de la manera següent:

- dies d'excés de jornada: 7
  • 3 dies fixats: 18 de gener, 4 de març i 16 d'agost
  • 4 dies de lliure disposició
- dies d'assumptes particulars: 6
  • 3 dies fixats: dijous sant, nit de Nadal, nit de Cap d'any
  • 3 dies de lliure disposicióCap comentari: