dijous, 30 de juliol del 2020

Transparència!

El 3 de març es publicava al Blog de RSC un escrit que explica què representa la Llei 19/2014 sobre la transparència i el Govern obert (LTAIPBG)

A la part de l’article que parla del compliment de la Llei al nostre Ajuntament, veiem que l’any 2019 va finalitzat amb 11 sol·licituds d’informació sense respondre.

Des del mes de novembre de 2018, com a delegades sindicals i exercint el nostre dret a tenir accés a informació que ens ha de permetre desenvolupar la nostra tasca sindical, hem entrat 28 sol·licituds d’informació (hores extres pagades, criteris sobre aplicacions de plusos per treballs de superior categoria, borses de treball, alliberats sindicals i cost d’aquests per a l’ajuntament, catàleg de llocs de treball, etc, etc, etc.). De fet, gran part de la informació que sol·licitem és la que hauria d’estar publicada a la web municipal segons mana la Llei de transparència.

Cansades de demanar aquesta informació (en les Meses Generals de Negociació, per correu electrònic i instància a RH, via Junta de Personal Funcionari i Comitè d’Empresa) i veient que la gran majoria de peticions no rebien resposta, vam decidir exercir el Dret d’accés a la informació pública. Doncs ni així! De les 13 peticions que hem fet per aquesta via, només hem rebut resposta a 2. Finalment hem acabat presentant una reclamació contra l’Ajuntament a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. Ho hem fet mitjançant el procediment de mediació previst per l’article 42 LTAIPBG amb la intenció d’arribar a un acord i compromisos amb l’Ajuntament. Després de diversos ajornaments per causa de la situació de pandèmia es va acordar una data per a la mediació en una reunió telemàtica.

El passat 15 de juliol des del GAIP ens van notificar la impossibilitat de realitzar la mediació, ja que l'Ajuntament no ha atès els requeriments que reiteradament se li han fet, ni ha acceptat la data de mediació proposada.

Ara doncs sols queda esperar la resolució del Ple de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. Sigui quin sigui el contingut d'aquesta resolució, s'haurà deixat perdre l’oportunitat de resoldre aquest assumpte a través de la mediació i la solució negociada.

Esperem veure com el govern de la nostra ciutat exerceix la transparència que, com diu en la web institucional, és un dels eixos fonamentals de l'acció política municipal.