dilluns, 9 de març del 2020

Recomanacions de la Intersindical-CSC en relació al Coronavirus (COVID 19) als centres de treball

Des de la Intersindical-CSC volem facilitar un seguit de recomanacions sobre el Coronavirus (COVID 19) als centres de treball per a treballadores i treballadors.


Una de les recomanacions generals individuals consisteix en la neteja de mans sovint, tossir a la part interna del colze, i mesures de precaució de deixar distància quan hi hagi risc.

QUÈ FER PER PREVENIR EL CONTAGI?

1. Ciutadania i globalitat de treballadores i treballadors: cal que seguiu les recomanacions generals del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (podreu trobar informació actualitzada aquí) i les recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte de Coronavirus del Consell de Relacions Laborals (les podeu consultar aquí)

2. Col·lectius de persones treballadores concretes (àmbit educació, àmbit universitari, àmbit atenció a la ciutadania de centres no sanitaris, etc.): cal seguir les recomanacions específiques per a centres de treball del Departament de Salut  (podreu trobar informació actualitzada aquí)

3. Col·lectius de persones treballadores del sistema de Salut de Catalunya: cal seguir les recomanacions específiques publicades pel Departament de Salut (podreu trobar informació actualitzada aquí)

A banda d’aquestes recomanacions, cal que tingueu en compte algunes indicacions addicionals:

1. Demaneu al servei de prevenció de riscos laborals del vostre centre de treball el següent:
Publicació a llocs visibles de les recomanacions generals i específiques del Departament de Salut
- Informació personalitzada per a professionals o col·lectius de major ris
- Increment de mesures i materials que es considerin oportuns, posats a disposició pels centres de treball, per evitar contagi.

2. Si al vostre centre de treball no duen a terme les vostres peticions cal que us poseu en contacte amb els delegats i delegades de prevenció de riscos laborals i/o als representants sindical

I recordeu que en cas de contagi o si us obliguen a fer aïllament domiciliari (tot i no tenir el Coronavirus) es considera, per part de la Seguretat Social, com a incapacitat temporal per malaltia comuna.